Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”

Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši Ogres novadam!“ projekts Nr. RADI – 2016 – 33. “Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”” saņēma pozitīvu apstiprinājumu, un, laikā no 1. – 6.augustam, Madlienas vidusskolas Krapes filiālē 30 bērniem, vecumā no 7 – 10 gadiem, bija iespēja piedalīties diennakts nometnē.

Laika apstākļi tajā nedēļā nelutināja (katru dienu bija spēcīgi nokrišņi), tādēļ nometnes vadība pieņēma lēmumu – telšu pilsētiņu celt sporta hallē. Nometnes laikā bērniem bija iespēja piedalīties dažādās nodarbībās – veselīgs uzturs un dzīvesveids, vides izglītība, logoritmika, Džimbas drošības nodarbības, vides objektu veidošana, floristika, kreklu apdruka. Vakaros notika tematiski pasākumi – iepazīšanās spēles, mīklu un viktorīnu vakars, popiela, netradicionālā modes skate, dažādas sporta aktivitātes, diskotēka.

Pārgājiena laikā uz Lobes dzirnavām iepazināmies ar Krapes apkārtni, vācām dabas materiālus, lai veidotu herbāriju. Lobes dzirnavās satikāmies un kopā darbojāmies ar eko sojas vaska sveču lējēju Vinetu Grīnbergu. Šeit pagatavojām katrs savu sveci ar sausajiem dabas materiāliem kā dāvanu vecākiem. Tikāmies arī ar dzirnavu īpašnieku, vides projektu koordinatoru Jāni Baltaču. Viņš mūs iepazīstināja ar foreļu audzēšanas īpatnībām. Kopā ar viņu pētījām upes sīkbūtnes, vērojām tās caur mikroskopu. Katrs bērns varēja izmēģināt kā darbojas ūdens virpuļi, kā arī pabūt upes noslēpumu pasaulē.

2016-08-22 14.48.44

Ekskursijā pabijām pie vietējiem lauksaimniekiem “Skābaržos”. Apskatījām saimniecību, mielojāmies ar garšīgām pankūkām un upeņu sulas tēju, ko sarūpēja saimniece Vija Dovmane ar ģimeni. Gribētāji, instruktora pavadībā, šajā dienā varēja vizināties ar laivu Lobes ezerā. Lobes laivu bāzes turētājs Pēteris “Vecbordzēnos” bērnus rosināja izzināt un iepazīt paša veidotās un radītās rotaļlaukumu instalācijas, lai vēlāk šeit iegrieztos kopā ar saviem vecākiem.

Nometnes pedagogi Judīte Hmeļņicka, Vita Volkopa, Maija Auziņa, Rita Pučekaite, kā arī brīvprātīgās darbinieces Aelita Lazdiņa un Indra Rudzīte, saka lielu paldies visiem, kuri palīdzēja nometnes tapšanā un realizēšanā. Īpašs paldies pavārītei Dinai Kusiņai par garšīgajām maltītēm.

Paldies vecākiem, ka nedēļu uzticēja savus radošos un atraktīvos bērnus. Bērniem šī nedēļa bija liels izaicinājums un satikšanās pašam ar sevi. Bija jātiek galā ar savām emocijām, jāmācās sadzīvot un paprasīt sev nepieciešamās lietas citiem. Lai mazinātu emocionālo spriedzi, rīkojām arī Vecāku dienu, kad bērni varēja pabūt kopā ar saviem tuvajiem, piedaloties radošajās darbnīcās un sporta aktivitātēs.

2016-08-22 14.48.55

Vita Volkopa