Lai zināšanām bagāts mācību gads!

ziedi

Vasaras beigas vienmēr ir nedaudz skumjas, jo dabā ir jaušama tik mainīgā rudens tuvošanās. Liekas, ka augusta pēdējo dienu tik skopie saules stari pamanās iegulties dāliju, asteru un gladiolu ziedos. Vēja pūsmas paspēj vēl sapurināt varenu koku vainagus, no kuriem izbirst pa kādai krāsainai lapai. Un tad mēs visi sajūtam, ka Jaunais mācību gads jau stāv pie mūsu mājas un skolas durvīm. Rosība no laukiem, mežiem, ūdeņiem, kā jau katru gadu, maina savu darbības virzienu un kopā ar dažāda vecuma zinātkāriem bērniem saplūst izglītības iestādē. Skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku smaidi, mērķtiecīgums un jautrās čalas ir skolas greznākais un krāšņākais zieds lielajā gudrības pušķī visa mācību gada garumā.

Šajā mācību gadā savus skolēnus, darbiniekus un viesus, skola sagaida ar savu simbolu – stārķi, kas dabā simbolizē vides veselību un tīrību, bet cilvēku apziņā stārķis ir ilga mūža, uzticības un laimes simbols. Ceram uz šo vērtību klātesamību arī savā kolektīvā.

Jaunajā mācību gadā turpināsim darbu pie pirmsskolas izglītības programmas realizācijas un satura Krapes filiālē, turpināsim skolēniem nodrošināt trīs sporta stundas nedēļā un vērtēsim to lietderību, strādāsim pie skolēnu pašvērtējuma prasmju pilnveidošanas, turpināsim vidējās izglītības programmas satura pilnveidošanas un kvalitātes stiprināšanas. Mūsu skolas devīzei – ceļš uz gudrību ir ceļš uz panākumiem – ir jārod dzirdīgas ausis mūsu skolēnos, skolotājos un skolēnu vecākos.

Saticīgu, zināšanām bagātu un savstarpējas cieņas pilnu Jauno mācību gadu!

Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis