Pirmā skolas diena 2016

Madlienas vidusskola, kā katru gadu, 1. septembrī gaidīja skolēnus, skolotājus, vecākus uz Zinību dienas pasākumu. Satraukts šis rīts bija 12. klasei, jo skolā aizritēs pēdējais mācību gads, neparasts 1. klasei, jo daudz kas būs pirmo reizi. Šajā mācību gadā Madlienas vidusskolas pulciņam pievienojās 10 pirmklasnieki – Boreiko Lauris, Deņisenko Deniss Martins, Dubjuks Valentīns, Dzene Denīze Nora, Rudzgailis Salvis, Sedojs Lauris, Streile Alise, Šmate Samanta, Traine Daniela, Treiģis Kristiāns Emīls. Klases audzinātāja Rasma Vērpēja. Svinīgā pasākuma dalībniekus uzrunāja direktors Edgars Viņķis, pasniedzot skolotājai Aldai Karasevai Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu izglītības attīstībā. Uzmundrinošu runu teica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, kā arī labus vārdus visiem novēlēja gan Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, gan skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Pēc svinīgā sarīkojuma skolēni devās uz klases stundu, bet vecākiem un viesiem bija iespēja noklausīties skaistu koncertu, kurā muzicēja akordeonists Māris Rozenfelds un dziedāja Zane Jankuna. Lai visiem skaists, darbīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

IMGP0236

IMGP0213

IMGP0244

IMGP0195

IMGP0249