Ziemassvētku pieņemšana pie skolas direktora

Par vienu no sava darba svarīgākajiem uzdevumiem esam izvirzījuši skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanu un kāpināšanu. Kopīgi ar skolotāju kolektīvu un sadarbībā ar skolēnu vecākiem esam radījuši sistēmu, kā stimulējam un atbalstam mācību darbā iegūtos augstos skolēnu rezultātus. Viens no šādiem atbalsta veidiem, jau trešo gadu pēc kārtas, ir divdesmit sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora. Arī šogad 21.decembrī- pēdējā pirmā mācību semestra dienā uz svinīgu pieņemšanu vidusskolas aktu zālē kopā ar saviem vecākiem un pedagogiem pulcējās –

Skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā uzsvēra zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvas veidošanas milzīgo nozīmi nākotnes sabiedrībā, kā arī skolēnu vecāku un pedagogu ieguldītā darba nozīmi jauniešu talantu izkopšanā.
Pie Ziemassvētku eglītes katra no uzaicinātajām ģimenēm saņēma īpašu skolas direktora pateicību par atbalstu saviem bērniem, motivējot viņus tik nozīmīgajā mācību darbā, savukārt skolēniem tika dāvāti suvenīri ar Madlienas vidusskolas simboliku. Sirsnīgus Ziemassvētku sveicienus un gandarījumu par skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem un skolēnu vecāku atbalstu saviem bērniem izteica skolotājas Ilze Bondare, Dana Krēsliņa, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte.

Ziemassvētku noskaņojumu un svinīgu atmosfēru palīdzēja radīt jaunās mūziķes Amanda Grīnberga un Marta Vīksna.

Tradicionāli virkne skolēnu ģimeņu kopā ar bērnu liecībām saņēma skolas direktora pateicības par atbalstu saviem bērniem ceļā uz viņu izraudzītajām virsotnēm. Paldies Rainera Kriškāna, Sonoras Sproģes, Reiņa Jurkas, Mariko Vītoliņas, Elvja un Kalvja Veinbergu, Kristas Streiles, Elīzas Liepiņas, Dāvja Saimona Jākobsona, Ričarda Šmita, Kristiannas Vjateres, Sanijas Oletas Dombrovskas, Naura Nutovceva, Danielas un Keitas Lambertu, Martas Ramonas Graudiņas, Emīla Vanaga, Elīzas un Evelīnas Tirzmaliešu, Voldemāra Teikas, Harija Jāņa Pluģa, Lauras Leitānes, Kristiana Andresa Baloža, Harija Veides, Sofijas Rudņikas, Nikolas Markovskas, Tijas Kačanovas, Martas Gulbes, Raivja Andriksona, Raivja Dortāna, Alises Žurēvičas, Lienes Šķēlas, Terēzes Elzas Rones, Heidijas Rimšas, Sandijas Liepas un Samantas Šmates ģimenei.

Un vienmēr turēsim aktuālu mūsu skolas devīzi- ceļš uz gudrību ir ceļas uz panākumiem!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis