Madlienas vidusskolas veikums Lielajā talkā

Pavasaris ir sakopšanas mēnesis, kad vēlamies, lai vide, kurā dzīvojam, ir tīra un kārtīga. Atbalstot Latvijas Lielo talku, Madlienas vidusskolas skolēni talkoja 18., 19., 20. un 21. aprīlī.

1.a un 3.a klases bērni izvēlējās sakopt Madlienas baznīcu, jo viņi gribot redzēt visu Latviju tīru un kārtīgu. Īpašais paldies Samantas Šmates māmiņai, kura strādāja kopā ar sākumskolēniem un bija viņiem labs paraugs. Nākamajā dienā skolotājas Rasmas Vērpējas vadībā bērni devās ekskursijā uz baznīcu, lai iepazītos ar tās vēsturi un apskatītu Madlienu no baznīcas torņa.

2.a klases skolēni attīrīja ceļmalas no atkritumiem posmā „Skola – kultūras nams – lielais ceļš – grants ceļš uz skolu”, savācot daudz plastmasas un stikla atkritumu. Bērni paši ierosināja tos sašķirot, lai ceļš uz pārstrādi būtu īsāks. 3.c klase devās sakopt netālo ceļu grāvmalas aiz skolas. Atrastos atkritumus bērni lika maisos. Tika noorganizētas pat mazas sacensības, kurš veiklāks un ātrāks. 4.a klase strādāja pie skolas, grābjot lapas pie uzkalniņa – no akmens uz lapenes pusi, kā arī lasot lielos zarus.

5.a klase palīdzēja sakopt Brāļu kapu teritoriju. Skolēnu uzdevums bija atbrīvot centrālo laukumu no pērnajām lapām. Sakopšana mazajiem talciniekiem bija grūts un apjomīgs darbs. Lielu palīdzību lapu, akmeņu un velēnu aiznešanā sniedza skolas sētnieks Normunds Niedrītis.

6.a klase talkoja netālu no skolas. Sakopa teritoriju pie baseina pludmales. Skolēni strādāja centīgi un apzinīgi, grāba lapas, savāca  zarus, savāca  arī vecos ābolus zem mežābeles. Cits citu uzmundrināja, izpalīdzēja, mainījās ar darbiem, ja nogura. Pat Emīls, kuram roka ieģipsēta, strādāja ar visiem, savācot atkritumus abpus upītei no Lauberes ceļa līdz skolas ceļam.

7.a, 8.a un 12. klase sakopa teritoriju pie skolas aiz kalniņa un parku, kurš gadiem ilgi iepriecina gan skolēnus, gan visus Madlienas iedzīvotājus. Tika grābtas pērnās lapas un lasīti zari.

9.a klase jau trešo gadu devās uz Vērenes kapiem, lai tos sakoptu. Turpinot meža dienās apgūto, skolēni veica arī atzarošanus darbus blakus esošajā dendraloģiskajā parkā, lai koki izskatītos skaisti un vieglāk varētu izpļaut zāli.

10.klase sakopa ceļmalas gar mazdārziņu grāvjiem, lasot neaudzinātu un bezatbildīgu cilvēku izmetos atkritumus, sākot no parastām plastmasas pudelēm līdz pat metāla kannai. Skolēni bija pārsteigti, cik apkārtējie spēj būt nevīžīgi, taču paveiktais sniedza gandarījumu. 11. klase sakārtoja teritoriju ap estrādi, grābjot lapas un lasot zarus.

Paldies skolēniem un audzinātājiem par ieguldīto darbu gan skolas, gan arī Madlienas sakopšanā! Ja katrs paveiks kaut nedaudz un aizdomāsies, vai ir labi zemē nomest papīrus vai plastmasas pudeles, un tomēr to nedarīs, tad mūsu valsts kļūs skaistāka un jaukāka.

Skolotāja Zinta Saulīte