Apbalvo zinošākos un sportiskākos skolēnus

11.maijā Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā pasākumā olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētājiem tika sveikti arī Valsts un reģionālo olimpiāžu dalībnieki no Madlienas vidusskolas: Undīne Piterniece (12.kl.), Raimonds Batura (10.kl.) un Reinis Jurka (8.kl.).

Ogres novada pašvaldības balvas saņēma arī Latvijas Republikas 70.skolēnu spartakiādes uzvarētāji – labākie vieglatlēti:

Elvis Veinbergs (7.kl.), Monta Antonoviča (8.kl.), Ramona Smilškalne (8.kl.), Alta Siliņa (8.kl.), Emīls Smilškalns (9.kl.), Sandra Kārkliņa (9.kl.), Luīze Madara Dzene (9.kl.), Ērika Bogdanova (9.kl.), Māra Kļaviņa (10.kl.), Rainers Kriškāns (10.kl.), Eduards Praličs (10.kl.) un skolas pagājušā gada absolventi Ralfs Bite un Andris Šteinbergs.

Pateicības raksti tika pasniegti šo zinošāko un sportiskāko skolēnu pedagogiem – Zintai Saulītei, Intai Ošai, Aldai Karasevai, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.