Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara 2017”

Madlienas vidusskolas skolēni brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar labiem sasniegumiem regulāri pārstāv skolu novada, starpnovadu, valsts sporta sacensībās. 2016./2017.m.g. izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu volejbola sacensībās abās pamatskolas grupās: 8.–9. klašu grupā meitenēm 1. vieta, zēniem 3. vieta. Skolēni regulāri piedalās dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās, iegūstot godalgotas vietas, tai skaitā sporta skolu sacensībās. Katru gadu Madlienas vidusskolas vieglatlēti ir Ogres novada izlases sastāvā un ar augstiem rezultātiem startē valsts mēroga sacensībās. Arī šogad Latvijas jaunatnes olimpiādē Ogres novada izlasē startēs Madlienas vidusskolas vieglatlēti.

Lai vasaras brīvlaikā rastu iespēju jauniešiem mērķtiecīgi nodarboties ar sportu, jau trešo gadu pēc kārtas Madlienas vidusskolā ar Ogres novada pašvaldības atbalstu tiek organizētas dienas nometnes skolēniem „Madlienas vasara”. Tās ietvaros iespējams aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādos sporta veidos. Galvenā nozīme ir pamata sporta veidiem – vieglatlētikai un volejbolam. Katru gadu tiek rasta iespēja papildus apgūt vēl kādu no sporta veidiem. 2015. gadā – orientēšanās un tūrisms, 2016. gadā – florbols, šogad tika izvēlēts basketbos. Atbilstoši šiem sporta veidiem tiek veiksmīgi papildināta arī sporta inventāra bāze, šogad iegādājāmies 11 basketbola bumbas.

Līdztekus sporta trenniņiem notiek arī brīvā laika nodarbības, radošās darbnīcas un sacensības. Radošajās darbnīcās tika apgleznotas sejas maskas, savukārt dambretes turnīrā 1. vieta Ilgonim Vēzim, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Katrīnai Stikutei. Vieglatlētikas sacensībās jaunākajā grupā 1. vieta Ričardam Šmitam, 2. vieta Ilgonim Vēzim, 3. vieta Justam Liepiņam. Meitenēm 1. vieta Kristai Streilei, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Elīzai Liepiņai. Vecākajā grupā 1. vieta Montai Atonovičai, 2. vieta Ramonai Smilškalnei, 3. vieta Mārai Kļaviņai. Jauniešiem vecākajā grupā zelta medaļu nopelnīja Reinis Jurka. Basketbola turnīrā pie medaļām tika visi nometnes dalībnieki.

Šogad nometne darbojās arī kā treniņnometne, mūsu skolas vieglatlētiem gatavojoties Latvijas čempionātam un Latvijas jaunatnes olimpiādei, tāpēc vēlēsim viņiem veiksmīgus starus!

Paldies visiem nometnes pedagogiem par ieguldīto darbu veiksmīgu nodarbību organizēšanā – Jevgēnijam Liepam, Gundaram Tipānam, Gunvaldim Kalvam, Intai Putniņai-Cīrulei.

Projekta autore un koordinatore Rita Pučekaite