Daudz laimes jubilejā, skola!

Savas durvis Tu mums visiem vēri 1972. gada 1. septembrī. Liela, gaiša, plaša un skaista Tu stāvēji pakalnā pie Sises upes. Mums visiem par Tevi bija prieks un sajūsma. Un kā gribējās mācīties – jaunas mēbeles, kabinetu laboratorijas, parketu grīdas. Un skolotāji – apņēmības pilni un gandarīti.

Šodien Tu esi sasniegusi savu briedumu. Tu vari lepoties ar brīnišķīgiem absolventiem, kuri savas karjeras plašajos lidojumos Tev var pateikties par iedrošināšanu izplest spārnus un lidot – pašam…. Tavos gaiteņos un mācību kabinetos atbalsojas labu un izcilu pedagogu domu lidojums, kuru vajag prast uztvert un saklausīt, un domāt – pašam – par procesiem mums apkārt, likumsakarībām un vēl tik daudz ko – arī skolas draudzību, mīlestību, sapratni un piedošanu.

Šogad Tevi var saprast. Tu gaidi atgriežamies savējos, kaut vai uz neilgu brīdi – gribas taču apskatīt un uzklausīt, kā nu mums visiem veicas tajā plašajā pasaulē. Un visiem kopā salidot un nosvinēt… to skaisto un bezrūpīgo skolas laiku.

Tu, šā brīža skolēns, kas kāpšanu skolas kalnā brīžiem uztver kā smagu nastu un mācīšanos kā grūtu darbu, vēl nevari iedomāties, kā lielajā dzīvē tas atmaksāsies… tici – tā būs. Un pavēro, kā absolventi „lidos” skolas kalnā, kā viņus pievilks neredzams spēks – tas, ko saucam par cieņu, pateicību, atkalredzēšanās prieku.

Daudz laimes Tev, mana skola, 45 gadu jubilejā! Nu jauna Tu vēl esi, un tas – labi! Tev daudz spēka, gudrības un radošuma, un galvenais bērnu – tādu apķērīgu, domājošu, cilvēcīgu!

Madlienas vidusskola uz savas 45 gadu jubilejas svinībām un skolas vēstures grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” prezentāciju skolas darbiniekus un aicinātos viesus gaidīs 2017. gada 1. septembrī plkst. 17.00 skolas aktu zālē.

Skolas absolventu un darbinieku salidojums 2017. gada 21. oktobrī plkst. 17.00 skolas aktu zālē (svinīgs pasākums) un atkalredzēšanās balles ritmos līdz rīta gaismai!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis