Pa varavīksnes tiltu atkal skolas solā…

Atzīmējot Madlienas vidusskolas 45. dzimšanas dienu, pirms skolēnu rudens brīvdienām skolas kolektīvs aicināja uz tikšanos absolventus un darbiniekus, lai kopīgi pārstaigātu atmiņu takas, pārlapotu sen neredzētas fotogrāfijas un priecātos par atkalredzēšanos.

Par godu salidojumam skolotājas Zintas Saulītes vadībā tapa Madlienas vidusskolas speciālizdevums, kurā sava vieta atvēlēta skolas vēsturei un mūsdienām, priecē skolēnu jaukie dzejoļi, zīmējumi un sirsnīgie vēlējumi 45. dzimšanas dienā, vecāku un vecvecāku labie vārdi un absolventu atziņu pērles. Paldies Marekam Liepam par krāsaino dizaina salikumu!

Salidojuma sarīkojums 21. oktobrī aizsākās ar piemiņas brīdi kapsētā, iespēju iepazīt skolu – klases, gaiteņus, pāršķirstīt gadagrāmatas un literāros žurnālus, kultūrvēsturiskus stendus, saistītus ar Madlienas un skolas vēsturi. Vakarā – svinīgais pasākums, kura scenārija autore skolotāja Silvija Tutāne interesantā un saistošā veidā aktīvā darbībā bija iesaistījusi daudzus skolas absolventus, kuri visiem atsauca atmiņā ainiņas no skolas laiku dzīves. Pasākumu vadītāji – skolotāja Zinta Saulīte un absolvents Jānis Atslēdziņš – klātesošos aizrautīgi vadīja pa skolas dzīves līkločiem, dodot iespēju pa varavīksnes tiltu atkal atgriezties skolas solā. To visu krāšņā prezentācijā ietērpa „Mana Filmu Studija” Antras Dičas-Milnes vadībā, par skaņu kvalitāti rūpējās Mareks Liepa, bet videofilmā iemūžināja Guna Brīvule.

Paldies skolas absolventēm Vinitai Mūrniecei, Pārslai Liepiņai un Daigai Kļaviņai par meistarīgo aktierspēli, atveidojot skolas dežuranti Spodrīti un divus nerātnus velniņus. Skaistos valša ritmos skatītājus priecēja absolventi Ralfs Bite un Elīna Ratmeistere. Skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā bija tapuši dvēseliski jauki muzikālie priekšnesumi, ko izpildīja lieli un mazi skolēni, kā arī skolas darbinieki. Enerģiska un spraiga dzirkstīja 10. klases sagatavotā popiela. Sirsnīgs un emocionāls bija absolventu – skolotāju un tehnisko darbinieku – priekšnesums, kuru caurvija Tinces Mūrnieces dzejas rindas. Skanīgi izskanēja absolventu orķestris Anda Bičevska vadībā, bet ritmā līdzi kustēties aicināja absolventu izpildītā deja „Makarena” (konsultante Elita Kaužena). Pateicība drosmīgajiem skolas absolventiem – Ojāram Atslēdziņam, Andrim Cinātam, Inārai Jēkabsonei un Ainai Pidikai – par atmiņās pārlapotajiem skolas laika mirkļiem. Paldies 11. un 12. klases skolēniem, kuri bija atsaucīgi palīgi pasākuma organizēšanā, kā arī skolas darbinieku kolektīvam par nesavtību, degsmi un čaklumu, lai viss izdodos godam

Pateicība 61 skolas absolventam, kuri piekrita dalīties atmiņās par savu skolas laiku, un grāmatas autoru kolektīvam, kas tās iekļāva Madlienas vidusskolas vēstures grāmatā, tādējādi nostiprinot piederības sajūtu savai skolai un dzimtajam novadam. Bija patiess prieks un gandarījums tikties ar skolas bijušajiem darbiniekiem, skolotājiem, smelties no viņiem spēku, enerģiju, optimismu mūsu visu kopīgam darbam.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis