Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora

Madlienas vidusskolas pedagogi vienmēr ir lepojušies ar savu skolēnu augstiem mācību sasniegumiem, tādēļ jau tradicionāli I semestra noslēgumā skolas direktors aicināja uz pieņemšanu 20 skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir bijuši izcili, kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem.

Skolas direktors E. Viņķis savā uzrunā uzsvēra, ka zināšanām, centībai, labam un kvalitatīvi paveiktam darbam vienmēr un visos laikmetos ir bijusi un būs liela vērtība. Arī tad, ja šodien sniedzam zināšanas un prasmes profesijās, par kuru eksistenci tuvākā un tālākā nākotnē vēl nemaz nenojaušam.

Pateicībā skolēnu vecākiem dalāmies savā priekā par bērna izcilajiem mācību sasniegumiem un vecāku atbalstu un mudinājumu, tiecoties uz izcilību.

Pie Ziemassvētku eglītes tikāmies ar Lindu Smilškalni (vid. balle 9,0), Eviju Korovacku (8,92), Paulu Trenci (8,91), Alisi Trenci (8,8), Haraldu Veidi (8,8), Tiju Kačanovu (8,7), Undīni Dzeni (8,64), Justīni Mūrnieci (8,55), Kristu Klesmani (8,54), Henriju Augšpulu (8,38), Evelīnu Irbīti (8,36), Alisi Pētersoni (8,36), Dāvi Saimonu Jākobsonu (8,33), Raivi Andriksonu (8,3), Hariju Jāni Pluģi (8,3), Ievu Rābi (8,29), Elīzu Rasmu Bičevsku (8,25), Ilutu Rubeni (8,18), Martu Ramonu Graudiņu (8,18), Māru Kļaviņu (8,13), Lauru Krupskaju (8,13) un viņu vecākiem. Skolēni saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem mācību darbā un sienas kalendāru 2018. gadam ar skolas attēlu.

Pasākuma gaitā savus vēlējumus skolēniem un viņu vecākiem izteica skolotājas – Marina Dišereite, Ilze Bondere, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte.

Paldies skolotājai Ivetai Mežajevai un viņas audzēkņiem – Mārai Kļaviņai, Esterei Ozoliņai, Evijai Korovackai, Raimondam Baturam – un pedagogam Andim Bičevskim un viņa audzēkņiem – Jānim Mežapuķem, Henrijam Augšpulam, Ralfam Žurēvičam, Krišam Bičevskim – par jaukiem muzikāliem sveicieniem un pirmssvētku gaisotnes radīšanu pasākuma laikā.

Lai izcilība un panākumi vienmēr ir tās vērtības, ar kurām lepojamies!

Madlienas vidusskolas Direktors Edgars Viņķis