Atklātā stunda ģeogrāfijā-7. klasei

17. janvārī skolā viesojās ģeogrāfijas skolotāji no Ogres, Suntažu, Meņģeles, Taurupes skolām un Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes metodiķe Vineta Āboltiņa. Skolotāji apmeklēja pieredzes stundu ģeogrāfijā 7.a klasē par tēmu „Austrālijas dzīvnieki”. Skolēni labi demonstrēja savas prasmes savstarpējā sadarbībā, teksta izpratnē, stāstījuma veidošanā un prezentācijā. Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni iepazina Austrālijas dzīvnieku savdabību un gatavojās ceļojumam uz šo eksotisko kontinentu. Tikšanās turpinājumā skolotāja Daiva Lūse viesus iepazīstināja ar skolas izveidoto grāmatu “Mana Madlienas vidusskola” un skolas direktors Edgars Viņķis aicināja apskatīt stendus par skolas vēsturi un tradīcijām.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Intai Ošai un 7.a klases skolēniem par veiksmīgi organizēto mācību darbu stundā!

V. Kalniņa