Baltā galdauta svētki

Balts galdauts latvietim ir pašapziņas, piederības un lepnuma simbols, tā ir brīvības un saimes sajūta. Šogad sanācām kopā arī mēs – Madlienas vidusskolas skolēni un pedagogi – 3. maija pēcpusdienā, lai svinētu šo dienu, lai būtu kopā un sajustu vienotību, pieminot Latvijas simtgadi un 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par tēmu „Latvju godi”, piedalījās atraktīvajā pasākuma norisē, minot mīklas un izpildot dažādus uzdevumus, kā arī svētku galdam visi bija sarūpējuši latvisku cienastu. Svarīgākā atziņa, ko šie svētki audzina un māca, – katram sajusties piederīgam latviešu tautai un apzināties, ko pa īstam nozīmē – būt brīviem un vienmēr pateicīgiem, ka varam dzīvot brīvā Latvijā!