Karoga svētki Madlienas vidusskolā

31. maijs Madlienas vidusskolas skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem nav tikai mācību gada pēdējā skolas diena. Šajā dienā skolas divpadsmito klašu skolēni tradicionāli nodod skolas karogu vienpadsmito klašu skolēniem, simbolizējot pēctecību skolas tradīciju saglabāšanā, izkopšanā un jaunu veidošanā un apzinot sevi, ka turpmāk būs zinošākie, pieredzējušākie un atbildīgākie, uz kuriem varēs paļauties gan skolas biedri, gan pedagogi.

Uzrunājot skolēnus un pedagogus, skolas direktors Edgars Viņķis pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā ir dejojis, dziedājis, spēlējis muzikas instrumentus vai aktīvi sportojis. Pateicās visiem, kura sniegums ir priecējis skolas pasākumos mācību gada garumā.

Pateicības vārdus un Atzinības rakstus par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu saņēma:
12. klase – Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka, Anna Stauža, Ieva Kristīne Jēgere;
11. klase – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Sonora Sproģe;
10. klase – Annija Augšpule, Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja;
9. klase – Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne;
8. klase – Krista Streile, Mariko Vītoliņa;
7. klase – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence;
6. klase – Undīne Dzene, Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe;
5. klase – Marta Ramona Graudiņa, Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Iluta Rubene, Paula Trence un Amanda Grundane.

Gandarījums, ka kopējas sadarbības rezultātā ar skolas padomi izdevās rast finansiālu atbalstu sekmēs veiksmīgāko skolēnu stimulēšanai, pasniedzot Zelta liecības un nelielas naudas balvas 2.–5. klašu skolēniem. Šoreiz veiksmīgākie – Denīze Nora Dzene, Terēza Elza Rone, Haralds Veide, Elīza Tirzmaliete un Paula Trence.

Pasākumā atzinības un pateicības vārdus un laba vēlējumus skolēniem un vecākiem teica skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone, kura pasniedza skolēniem jau ceturto gadu pēc kārtas skolas padomes balvu par augstāko vidējo balli mācību gadā. Šogad naudas balvu 100 EUR saņēma 9. klases skolniece Linda Smilškalne ar vidējo balli 9.19, savukārt Madlienas uzņēmēju balva 100 EUR tika pasniegta skolēnam, kurš savus mācību sasniegumus kāpinājis visstraujāk, šogad 12. klases skolniecei Annai Staužai ar kāpinājumu 9,8%. Lepojamies ar šo skolēnu godprātīgo un centīgo attieksmi pret mācību darbu.

Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi šajā mācību gadā teicām paldies skolēniem, skolas absolventiem, kuri ar savu sabiedrisko darbību, atbalstu un iniciatīvu ir sekmējuši skolas pasākumu veiksmīgu un kvalitatīvu norisi – paldies Esterei Ozoliņai, Evijai Korovatskai, Annai Staužai un Mārtiņam Strazdiņam.

Skolas direktors E. Viņķis īpaši uzteica ikvienu interešu izglītības pulciņa dalībnieku, kuriem tika pasniegtas saldas balvas enerģijas atjaunošanai un stiprināšanai. Atzinība un nelielas pārsteiguma balvas interešu izglītības pedagogiem – Ivetai Mežajevai, Vinetai Tumanei, Sarmītei Paeglei, Ilzei Smilškalnei, Andim Bičevskim, Gunvaldim Kalvam, Ivetai Miķelsonei, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.

Pasākuma laikā sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa sveica skrējiena „Veselības apļi 2018” laureātus un Madlienas vidusskolas vieglatlētikas četrcīņas sacensību uzvarētājus.

Šajā mācību gadā vidusskolas 10. klasē mācījās skolniece no Taizemes. Skolas direktors pasniedza pateicību par uzņēmību, neatlaidību un drosmi veselu gadu dzīvot un mācīties valstī ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, tradīcijām un valodu. Jauniešu aplausiem skanot, tika pausts atbalsts un patiesas draudzības apliecinājums jaunajai skolas un klases biedrenei, ar kuru nākotnē kāds arī noteikti saglabās draudzīgus kontaktus.

Skolas Karoga svētki noslēdzās ar vidusskolas jauniešu vokāli instrumentālās grupas „Tikai runājiet” koncertu. Skanīgi, eleganti, radoši, talantīgi un sirsnīgi. Paldies pedagogiem Ivetai Mežajevai, Viesturam Lazdiņam un tehniskajam līderim Marekam Liepam.

Šobrīd daba ir pilnā plaukumā, saule staigā pa zemes virsu un aicina mūs visus pie dabas un ūdeņiem. Smelsimies saules un zemes spēku un enerģiju, lai tās pietiek nākamajiem Lielajiem darbiem!
Lai visiem jauka, piedzīvojumiem un pozitīviem notikumiem bagāta vasara! Tiksimies atkal rudens pusē!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis