Programma “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Kopš 2016./2017. mācību gada “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” statusu Latvijā ieguvusi jau 41 skola dažādās Latvijas pilsētās.

Programmas mērķis ir veicināt jauniešos apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

Programma tiek īstenota mācību gada garumā, un šoruden tajā iesaistījušās 30 jaunas skolas, starp tām ir arī Madlienas vidusskola. EP Vēstnieku skolas pamatkomandu veido 11. klases skolnieces Tince Mūrniece un Annija Augšpule. Aicinām interesentus no vidusskolēniem pievienoties mūsu komandai. Vēstnieku skolas darbu koordinē skolotāja Ligita Ridūze.

2018. gada 17. oktobrī Latvijas Universitātē pulcējās 140 Latvijas skolēni un pedagogi, kurus vienoja viens tituls – vēstnieki. Rīta cēlienā ar septiņiem ieteikumiem labākai dzīvei dalījās LNT ziņu moderators, RSU lektors, daudzpusīgais un talantīgais Mārtiņš Daugulis. Viņa ieteikumi labākai dzīvei – esi atbildīgs egoists, kritiski domājošs, piekop aktīvu darbību, runā ar citiem un esi lepns, izcils, īpašs! Lekciju turpināja Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle un Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Dienas otrajā pusē devāmies uz Eiropas Parlamenta biroju Rīgā, kur strādājām praktiski, iepazīstot cits citu, kopīgi apspriežot un izzinot citu skolu tradīcijas un dalības pieredzi projektā, plānojot risinājumus aktuālām problēmām. Vēstnieku skolām šis gads ir īpašs ar to, ka 2019. gada 25. maijā ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tāpēc norisināsies dažādi informējoši pasākumi, lai aicinātu ikvienu līdzdarboties un būt atbildīgam par mūsu nākotni.

Tince Mūrniece, Ligita Ridūze