Ogres novada pašpārvalžu aktīvistu apbalvošana

2018. gada 7. decembrī Ogres novada Kultūras centrā pirmo reizi notika novada jauniešu – brīvprātīgo un pašpārvalžu aktīvistu – apbalvošanas ceremonija. Pasākumā apbalvoja arī Madlienas vidusskolas divas pašpārvaldes pārstāves. Mūsu radošajām meitenēm – Jogitai Lazdiņai un Elīzai Liepiņai – balvu pasniedza Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā Ieva Švēde. Pateicību saņēma arī Madlienas vidusskolas skolotāja Anita Jākobsone, kura aktīvi strādā ar jauniešiem skolas pašpārvaldē. Pasākuma laikā bija iespēja klausīties dažādus muzikālus priekšnesumus, kā arī piedalīties improvizācijas teātra „Ārprāts” rīkotajās aktivitātēs.

Skolēnu pašpārvalde