Panākumi muzikālajos konkursos

Janvāra nogale bija diezgan darbīga Madlienas vidusskolas dziedošajiem skolēniem. 25. janvārī sākumskolas meitenes – Terēza Elza Rone, Aiga Rudzgaile, Heidija Rimša, Sandija Liepa un Patrīcija Anna Rone – piedalījās Vidzemes reģiona tautasdziesmu konkursā „Lakstīgala”, kas šogad tika rīkots Cēsīs.

Meitenes veltīja daudz laika, lai sagatavotos šim konkursam, un rezultāti neizpalika – iegūts I pakāpes diploms. Paldies arī vecākiem, kuri atbalstīja un palīdzēja apgūt vārdu skaidrojumus, jo mūsdienu bērniem daudzi tautasdziesmās sastopamie vārdi ir kļuvuši par svešvārdiem. Piemēram, pavada, veldre, rija, laidars, brukstalas. Kā viens no pārbaudījuma uzdevumiem bija stāstījums par savu dzimto vietu. Madlienas komandas stāsts bija par mūsu pagasta jauno simbolu – Pagastu ozolu birzi. Meitenes bija zinošas par tautasdziesmām un atjautīgas „dziesmu karos”, kuru tēma šogad bija „Ūdens”. Jācer, ka arī turpmākajos gados šīs „lakstīgalas” turpinās apgūt arvien jaunas tautasdziesmas, lai piedalītos jau vecākajā grupā.

29. janvārī diezgan kupls skolēnu pulciņš pārstāvēja Madlienas vidusskolu Ogres novada Mazo mūzikas kolektīvu konkursā. Kā solisti startēja Sanija Torbejeva (1.kl.) un ieguva II pakāpes diplomu, Megijai Cinītei (2.kl.) I pakāpe un kopvērtējumā starp visām vecuma grupām 3. vieta. Patīkamu pārsteigumu gan sev, gan citiem sagādāja Roberts Baltacis (5.kl.), jo ieguva I pakāpi un arī 1.vietu.
Prieks arī par drosmīgiem un talantīgiem 5. klases skolēniem – Letīciju Elizabeti Ekkerti, Nikolu Markovsku, Tiju Kačanovu un Robertu Baltaci, kuri startēja kā popgrupa. Uzdevums pietiekami sarežģīts – jādzied trīsbalsīga dziesma, kuru viņi izpildīja sirsnīgi un skanīgi. Rezultātā II pakāpe.

Jau otro gadu šajā konkursā piedalās arī Madlienas vidusskolas un Kultūras un jaunrades centra „Odivi” vokāli instrumentālā grupa „Tikai runājiet”. Grupas sastāvā ir 7 muzikāli jaunieši – Māra Kļaviņa, Estere Ozoliņa, Ance Ikauniece, Evija Korovacka, Patriks Nikolajs Ozoliņš, Edgars Mežajevs un Raimonds Batura. Šogad ir iegūts I pakāpes diploms.

Iveta Mežajeva