Tautas deju kolektīvu skate 2019

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ceturtdien, 21. martā, Ogres Kultūras centrā notika Ogres un Lielvārdes novadu izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu deju kolektīvu skate, kurā piedalījās arī Madlienas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Lienīte” ar trīs klašu grupām. Šajā mācību gadā mūsu skolas dejotāju saimi 69 skolēnu sastāvā pirmo gadu vada un, balstoties uz aizsāktajām tradīcijām, draudzīgi kopā satur vadītāja Dana Balode, darbā viņai palīdz ilggadējā koncertmeistare Sarmīte Paegle. Diplomus ieguva visi kolektīvi – 1.–2. klašu grupa un 3.–5. klašu grupa skatē ieguva II pakāpes, bet 6.–8. klašu grupai mazliet, mazliet pietrūka, viņiem – III pakāpes diploms, bet mēs ļoti atzinīgi novērtējam mūsu skolēnu centību un vienotību. Paldies visiem dejotājiem par piedalīšanos un dejotprieku, paldies atsaucīgajām skolotājām un vecākiem par mīlestības pilno atbalstu!