Jūs savā sirdī mīlestību nesat

„Būt par vecāku ir viena no skaistākajām dāvanām, ko cilvēks var piedzīvot. Atbildība, rūpes, pašuzupurēšanās, pašaizliedzība, pazemība, piedošana, pacietība un neizmērojama mīlestība ir izvēles, kas tiek vainagotas ar prieka asarām. Šķiet, ka vecāku lomas dāvanā Dievs ir ielicis neizsakāmi daudz vērtību un svētību, kuras ne tikai veido mazo bērniņu, bet primāri maina un veido pašus vecākus.” (M. Lamberte)

Tā gaiši un mīļi suminot skolēnu vecākus, Madlienas vidusskolā piektdien, 10. maija pēcpusdienā, notika Mātes dienas un Ģimenes dienas kopīgais pasākums „Jūs savā sirdī mīlestību nesat”. Paldies teicām ne tikai savām māmiņām, bet visai ģimenei, jo apzināmies, ka tā ir skaistākā dāvana, kura dota mums ikvienam, kurā varam rast brīnumainus mirkļus. Tā ir mīlestība, sapratne un palīdzēšana, tā ir izvēle un iespēja būt kopā gan gaišos mirkļos, gan arī tumšās dienās.

Sakām mīļu paldies skolotājām (Silvijai Tutānei, Mārai Atslēdziņai) un skolēniem (Mārai Kļaviņai, Edgaram Mežajevam) par pasākuma tapšanu un īstenošanu, koncerta vadītājiem – Jogitai Lazdiņai un Raimondam Baturam par runas izteiksmi un noskaņu, savukārt koncerta skanējumu un jaukumu, kā jau katru gadu, nodrošināja skolas mākslinieciskie interešu izglītības kolektīvi – sākumskolas koris, vidusskolas meiteņu ansamblis, divi sākumskolas ansambļi un 5. klases ansamblis skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā, deju kolektīvs „Lienīte” trīs grupu sastāvā un 8. klases dejotāji skolotājas Danas Balodes vadībā, kā arī instrumentālās mūzikas pulciņš skolotāja Anda Bičevska vadībā. Lai mums visiem ir vairāk gaišuma, mīļuma un siltuma visapkārt, lai bērni un vecāki ir pacietīgi, iecietīgi un priecē cits citu ik dienu, lai valda mīlestība un labestība ikvienā ģimenē!