Pēdējais zvans 9. un 12. klasei

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu Madlienas vidusskolā. Pasākumu atklāja paši skolēni, veltot atvadu vārdus mīļajai skolai, bet pēc tam ieskandināja aktu zāli ar dziesmu „Sauc palīgā”. Pasākuma gaitā tika parādīti pašu gatavotie video par ikdienas dzīvi un piedzīvojumiem skolā un ārpus tās. Tad tika dots vārds direktoram Edgaram Viņķim, kurš skolēnus motivēja ticēt saviem sapņiem un būt mērķtiecīgiem. Absolventu klases katram skolas darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un pateicības vārdus. Skolēnus apciemoja arī PII „Taurenītis” vecākie bērni, kuri bija sagatavojuši dziesmas un dejas, kas sildīja sirdis. Arī 8. un 11. klase veltīja jaukus apsveikumus, lai iedrošinātu saspringtajam eksāmenu laikam, kā arī bija īpaši pacentušies, izrotājot absolventu klašu telpas. Tas radīja svētku sajūtu ikvienam skolēnam.

Māra Kļaviņa, 12. klase