Izzini pasauli caur spēlēm!

Spēle ir aktivitāte ar noteikumiem un mērķi. Spēle var būt ne tikai izklaides, bet arī mācīšanas līdzeklis.

17. oktobrī sākumskolas skolēni pulcējās zālē, lai ar spēļu palīdzību atklātu ko jaunu, nezināmu, atkārtotu zināmo, nodotu savas zināšanas un prasmes skolasbiedriem un vienkārši draudzētos.

Paldies visiem, kuri bija paņēmuši līdzi visdažādākās spēles, lai kopīgi ar tām dalītos!