Eiropas jauniešu seminārs Briselē

„Eiropas nākotne. Kā tikt galā ar jauno pasauli?”
Eiropas jauniešu seminārs Briselē

Desmit Madlienas vidusskolas jaunieši – Linda Smilškalne, Elīza Rasma Bičevska, Ivanda Gurinoviča, Žanis Marģers Kalniņš, Ralfs Žurēvičs no 11. klases un Laura Krupskaja, Ance Ikauniece, Jogita Lazdiņa, Annija Augšpule un Tince Mūrniece no 12. klases – 2019. gada 15. oktobrī piedalījās Eiropas Jaunatnes seminārā Briselē Eiropas Parlamenta ēkā. Semināra tēma – „Eiropas nākotne. Kā tikt galā ar jauno pasauli?”.

Lai diskutētu par aktuālām tēmām, uz semināru bija pulcējušies trīs valstu – Latvijas, Igaunijas un Bulgārijas – jaunieši. Visas dienas garumā viņi aktīvi darbojās, attīstot komunikācijas un sadarbošanās spējas, kā arī diskutējot par aktuālām problēmām.

Ierodoties Eiropas Parlamenta ēkā, mūs sagaidīja laipna gide, kas iepazīstināja ar plenārsēžu zāli, pastāstīja, kā darbojas parlaments, un atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Pēc nelielas kafijas pauzes, sākoties atklāšanas sesijai, katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar sevi un savu skolu. Vēlāk mēs tikām sadalīti grupās, lai diskutētu par dezinformāciju – viltus ziņām, klimata pārmaiņām, kompetencēm mūsdienu izglītībā un par to, kā tikt sadzirdētam pastāvīgi mainīgajā digitālajā vidē. Semināra noslēgumā tika prezentētas labākās idejas un risinājumi, pie kuriem nonācām, diskutējot ar citiem jauniešiem.

Lai piedalītos vērtīgajā Eiropas Jaunatnes seminārā, bija jāmēro vairāk nekā 2000 kilometri vienā virzienā, tāpēc garais brauciens uz Briseli izvērtās par jautru ekskursiju. Madlienieši ceļā devās kopā ar Bauskas jauniešiem, ar kuriem nedēļas laikā kļuvām par labiem draugiem. Pirmajā brauciena dienā pieveicām vairāk nekā 1000 kilometru līdz Polijas pilsētai Trzciel, kur nakšņojām pie laipnas poļu saimnieces. Otrajā dienā mērojām ceļu caur Vāciju. Potsdamā apskatījām Sansusī pili un tās lielo parku. Trešajā dienā visi atbildīgi strādājām Eiroparlamentā. Vakarpusē aplūkojām naksnīgo Briseli, iepazīstot visus tās slavenākos apskates objektus, piemēram, Čurājošo puisēnu, vecpilsētas rātslaukumu u.c. Nākamajā dienā jau devāmies mājupceļā, taču ekskursijas un ievērojamu objektu apskate ar to nebeidzās. No rīta vēl individuāli apmeklējām Briseles vecpilsētu Atomium, kas atrodas netālu no Briseles centra. Brauciena piektajā dienā mūs sagaidīja Vācijas galvaspilsētas Berlīnes apskate. Tur aplūkojām gan pilsētas centru, gan zooloģisko dārzu. Berlīnē tika dots brīvais laiks, lai iegādātos suvenīrus un uzņemtu fotogrāfijas atmiņām. Pēdējā naktī atkal palikām pie laipnās poļu saimnieces un nākamajā dienā jau mērojām pēdējos 1000 kilometrus caur Poliju un Lietuvu, lai vēlu vakarā atgrieztos mājās Madlienā.

Brauciens uz Briseli un Eiropas Jaunatnes seminārs ir neaizmirstama pieredze. Par to paldies EP vēstnieku skolu programmas vadītājai Latvijā Jolantai Bogustovai, kura palīdz satikties jauniešiem no visas Eiropas dažādos forumos un semināros, lai komunicētu, gūtu jaunus draugus, lai izteiktu savu viedokli un sadzirdētu vienaudžu viedokli visdažādākajos jautājumos. Kā arī jāpasakās skolotājai Ligitai Ridūzei, kas mudina aktīvi darboties Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā un izglītot apkārtējos par Eiropas Savienību un tās sniegtajām iespējām.
 Linda Smilškalne

Par braucienu ir tikai pozitīvas atmiņas un domas. Visvairāk patika pati vizīte Eiropas Parlamentā, kas arī bija brauciena mērķis un galapunkts. Tur uzzināju un sapratu daudz ko jaunu. Apbrīnoju jauniešu degsmi un vēlmi rīkoties un darīt. Reti kurš klusēja un bija bez sava viedokļa. Dažādās prezentācijās un diskusijās varēja uzzināt daudz ko interesantu, patiešām jaunu un dzīvē noderīgu. Protams, atmiņā paliks arī apskatītie kultūras objekti un dabas skati. Bija iespaidīgi aplūkot dzīvē to, kas iepriekš bija tikai fotogrāfijās redzēts.
 Žanis Kalniņš

Tā bija lieliska iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu un risināt aktuālas tēmas. Tas ir liels gods tikt uzklausītiem. Strādājām grupās, iesaistījāmies diskusijās un pieņēmām lēmumus. Tikām izglītoti, kā atšķirt patiesu informāciju no viltus ziņām. Mūsu uzdevums bija grupās izveidot rakstu ar viltus ziņām. Izvērtējām un prezentējām uzrakstīto. Mana tēma bija par klimata trauksmi, kas šobrīd ir ļoti svarīga, tādēļ kopā ar citu valstu pārstāvjiem pieņēmām lēmumu, kā rīkoties, lai mainītu situāciju. Tā bija noderīga pieredze, jo tikām sadzirdēti un pratām vienoties. Uzzināju ne tikai par klimatu, bet arī par pārējām tēmām, kuras risināja citi jaunieši. Bija interesanti uzklausīt citu sagatavotās idejas. Es esmu gandarīta par paveikto un iespēju iziet no komforta zonas, lai komunicētu ar ārvalstu jauniešiem. Šis seminārs bija solis ceļā uz pārmaiņām pasaulē. Novērtēju jauniegūto pieredzi, kura pilnveidoja un izglītoja ikvienu.
Elīza Rasma Bičevska

Brauciena galvenā diena, protams, bija tā, kuru pavadījām EP ēkā. No rīta ierodoties uzreiz bija iespēja iepazīties ar jauniešiem no citām valstīm, kuri arī bija ieradušies uz semināru, lai daudz ko fotografētu, kā arī iepazītos ar EP sēžu zāli, kurā notiek sagatavošanās sanāksmēm un plenārsēdes.
Es pārstāvēju grupu, kura diskutēja par izglītības nākotni. Tā bija iespēja diskutēt ar jauniešiem no Igaunijas un Bulgārijas – kopā pārrunāt gan problēmas, gan meklēt risinājumus. Šāda darbošanās gan veicināja mūsu komunikāciju ar citu valstu jauniešiem, gan arī daļēji ļāva iejusties EP deputātu vietā un izprast, cik patiesībā grūti ir nonākt pie viena vislabākā un efektīvākā problēmas risinājuma.
Par izglītību man vienmēr ir paticis diskutēt, tāpēc arī šoreiz biju priecīga, nonākot tieši šajā grupā. Bija ļoti interesanti pārrunāt ar vienaudžiem izglītības jautājumus viņu valstīs un uzzināt, cik atšķirīgas ir izglītības sistēmas, vērtēšana, kā arī tāds it kā sīkums – pusdienas skolā.
Ance Ikauniece

Strādājot grupā ar citu valstu skolēniem, es pielietoju savas angļu valodas zināšanas, ieguvu pieredzi un uzzināju vairāk par to, cik dažādi ir vērtēšanas kritēriji, eksāmenu kārtošanas kārtība un mācību programmas citu valstu skolās. Sapratu to, ka jauniešiem ir ļoti daudz ideju un risinājumu, kā veikt uzlabojumus izglītībā, ka jaunieši ir gudri un spējīgi ietekmēt Eiropā notiekošos procesus.
Ivanda Gurinoviča

Man pirmo reizi bija dota iespēja piedalīties šāda veida seminārā – bija ļoti interesanti būt daļai no jauniešiem, kuri vēlas kaut ko mainīt, lai uzlabotu situāciju Eiropas Savienībā. Seminārs rādīja, ka jaunā paaudze, jaunieši ir mūsu labākas nākotnes cerība. Protams, šis pasākums ne tikai deva iespēju paust savu viedokli, bet arī iegūt jaunus draugus no citām valstīm – no Bulgārijas un Igaunijas. Seminārs iedvesmoja.
Manuprāt, šādi pasākumi kā Eiropas Parlamenta jauniešu semināri ir ļoti pārdomāti un vajadzīgi, jo tie veicina jaunu cilvēku iesaistīšanos globālu problēmu risināšanā. Tieši jaunatne ir tā, kas spēj dot izcilas idejas un risinājumus dažādu problēmu risināšanā. Kopā mēs varam veidot labāku pasauli, kurā visi varam dzīvot mierā un līdzsvarā.
Jogita Lazdiņa

Darbojos grupā par klimatu – Klimata trauksme: vai mēs varam sevi glābt? Šī tēma man ir svarīga, jo klimata pārmaiņas ir aktuālas un nopietnas. Kopā strādājām pie trim svarīgākajām klimata problēmām un to risināšanas veidiem. Bija interesanti uzklausīt citu jauniešu viedokli un veidus, kā ar klimata pārmaiņām cīnās Igaunijā un Bulgārijā. Kā vissvarīgāko uzskatījām CO2 piesārņojumu, kas izraisa arī siltumnīcas efektu. Pēc tam kopīgā plenārsēdē apskatījām visu grupu paveikto un apsolījām, ka būsim tie, kas mēģinās kaut ko mainīt. Ļoti novērtēju, ka man bija iespēja piedalīties Eiropas jauniešu seminārā Briselē. Izjutu saikni ar citiem jauniešiem un viņu uzskatiem. Iegūtās zināšanas mani iedvesmoja turpināt darbu EP Vēstnieku skolā, lai iedrošinātu arī citus jauniešus būt aktīviem Eiropas Savienības dalībniekiem.
Laura Krupskaja