Leļļu teātra izrāde “Pūces piens”

Latvijas Simtgades Akcijas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5. novembrī plkst. 11.00 Madlienas vidusskolas Aktu zālē biedrība „Latvijas leļļu teātru klubs” rādīja leļļu teātra izrādi “Pūces piens”. To noskatījās 1.-4. klašu skolēni un Krapes filiāles pirmskolas grupiņas audzēkņi. Pēc izrādes saņemtās bērnu atsauksmes un ilustrācijas apliecina, ka izrāde bija vērtīga, audzinoša un izglītojoša. Skolēni iemācījās, ka ir jānovērtē citu darbs, ir jāpalīdz un jāciena vienam otru.