Erudīcijas konkurss sākumskolā

11. novembrī 1.-4. klašu skolēni piedalījās konkursā par Latviju. Katrai klašu grupai tika sagatavoti savi jautājumi par dažādām tēmām-dabu, vēsturi, kultūru, u.c. Galvenais mērķis bija paplašināt bērnu zināšanas par savu Valsti, veicinot patriotisma izpratni.

Kopumā konkursa dalībnieki bija zinoši. Paldies visiem par dalību! Lai priecīga Latvijas dzimšanas diena!