Latvijai – 101 Madlienas vidusskolā

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienas svētku koncerts Madlienas vidusskolā notika 2019. gada 15. novembrī. Svinīgais pasākums tika uzsākts ar kopīgi nodziedātu Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”. Svētku uzrunu teica un sekmēs labākos skolēnus sveica Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis.

Latvijas valsts aizvadījusi savu 101. dzimšanas dienu. Raibs ir bijis tēvzemes liktenis – savas valsts dibināšana, nopietnas brīvības cīņas par savu zemi un pašiem par savu valdību, pavadīti smagi Latvijas valsts okupēšanas gadi, atkal cīņa par neatkarību, brīvības atgūšana un šodiena, kurā mēs visi – brīvā, neatkarīgā Latvijā!

Koncertu, kā allaž, nodrošināja mūsu skolas bērni un jaunieši runājot, dziedot, dejojot un muzicējot. Par priekšnesumu sagatavošanu rūpējās skolotāji – Iveta Mežajeva, Dana Balode, Andis Bičevskis. Skolotājas Zintas Saulītes un Māras Atslēdziņas vadībā koncertu interesantu darīja vidusskolēnu stāstījums par Madlienas pagasta izcilām personībām, kuras atstājušas svarīgu un nozīmīgu mūža devumu. Ar 11 dažādu nozaru, profesiju cilvēkiem, ar kuriem lepojamies mēs un kuri ir atstājuši gan materiālās un garīgās vērtības. To skaitā – gleznotājs K. Hūns, uzņēmējs A. Benjamiņš, komponists K. Kažociņš, mākslinieki Eduards un Kārlis Brencēni, Jānis Liepiņš, horeogrāfe M. Lasmane, folkloras teicēji D. Jostiņš un I. Lukstiņa, dzejnieks A. Mežaks un I. Ziedonis. Latvija ir maza valsts, un Madliena ir neliela daļiņa no Latvijas, bet mums ir daudz tādu cilvēku un personību, kuras valstī ir atstājušas savu mūža sniegumu, ar ko latviešu tauta var lepoties mūsdienās, un pienākums būtu atcerēties viņus arī turpmāk. Varu teikt, ka Madliena arī šodien ir bagāta ar saviem cilvēkiem, gaišām personībām, kuras nesavtīgi strādā un spodrina Madlienas vārdu. Ieraudzīsim viņus, leposimies un celsim tos saulē. Tieši vismazākais darbiņš var pavērt plašus ceļus nākotnē mums ikvienam, kas zina, varbūt arī būsim pasaulslaveni cilvēki, ar kuriem varēs lepoties mūsu nākamās paaudzes. Lai Dievs mūs svētī ar gaišām un labām domām par sevi un citiem!

9. klases skolniece Elīza Liepiņa