Pieņemšana pie direktora

Madlienas vidusskolas direktora paldies sekmēs veiksmīgākajiem skolēniem un viņu vecākiem

Jau vairākus gadus Madlienas vidusskolā ir tradīcija mirkli pirms Ziemassvētkiem organizēt pieņemšanu pie direktora tiem 20 skolēniem, kuriem mācībās ir veicies vislabāk, kā arī viņu vecākiem. Tas ir liels prieks un gandarījums, ka jaunieši apzinās izglītības nozīmi un vērtību šodienas informācijas pārbagātajā pasaulē un viņiem blakus ir vecāki, kas atbalsta un sniedz palīdzīgu roku.

Pasākumā skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā uzsvēra, ka mūsdienu straujajā dzīves ritmā, kad attīstās tehnoloģijas, dažādas zinātnes nozares, īpaši svarīgi ir būt erudītam, kompetentam un vispusīgi izglītotam jaunietim. Viņš pateicās ikvienam skolotājam un skolēna vecākam par palīdzību neapjukt, prast izvēlēties un saprast to, kas dzīvē būtu tas svarīgākais. Visi uzaicinātie skolēni – Terēza Elza Rone, Sandija Liepa, Undīne Dzene, Ivanda Gurinoviča, Denīze Nora Dzene, Linda Smilškalne, Lelde Damroze, Paula Trence, Alise Trence, Evelīna Irbīte, Laura Krupskaja, Heidija Rimša, Elīza Tirzmaliete, Annija Augšpule, Justīne Mūrniece, Laura Leitāne, Ieva Rābe, Dāvis Saimons Jākobsons, Tija Kačanova, Marta Ramona Graudiņa –pie Ziemassvētku eglītes saņēma īpaši izgatavotu suvenīru ar skolas simboliku, savukārt vecāki – skolas direktora pateicību, kura darināta, izmantojot 5. klases skolnieces Leldes Damrozes vizuālās mākslas stundā veidotu darbu.

Sarīkojumā skolēnus, vecākus un skolotājus priecēja skolasbiedru runāti dzejas un prozas darbu fragmenti, kā arī jaunā māksliniece, mūziķe Alise Haijima, kas ir X faktora 2. sezonas dalībniece. Viņa pasākuma dalībniekiem veltīja savu radīto mūziku. Sarīkojuma noslēgumā latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinta Saulīte skolēniem un viņu vecākiem pateicās par kvalitatīvam un radošam mācību darbam veltīto enerģiju, velēja jaukus, siltus un ģimeniskus Ziemassvētkus. Kā piemiņu no pasākuma uzaicināto skolēnu ģimenes saņems kopīgu foto.

Sirsnīgus, ģimeniskus un gaišus svētkus, sapņu un cerību piepildījumu Jaunajā gadā!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis