100 dienas skolā

100 – daudz vai maz? Šogad Madlienas vidusskolā pirmklasnieku simtā diena tika atzīmēta 10.februārī. Ceturto klašu skolēni bija sagatavojuši dažādus uzdevumus un pārbaudīja jaunāko skolas biedru uzkrātās zināšanas un prasmes.

Īpašs zvans aicināja pirmklasniekus skolas zālē. Pirmklasnieku sejās bija lasāmas satraucošas gaidas.

Kādus uzdevumus tad bija sagatavojuši 4. klases skolēni?

– No burtiem vajadzēja salikt mācību priekšmetu nosaukumus,
– No zilbēm salikt pēc iespējas vairāk vārdus.
– Matemātikā tika pārbaudītas saskaitīšanas prasmes.
–  Cik raiti var salikt puzli un pastāstīt dažos teikumos par izveidoto  attēlu.
– Vai prot nosaukt visus gadalaikus, tiem atbilstošos mēnešus un pareizi nosaukt nedēļas dienas.
– Roku vingrināšanai bija jāizplēš garākā čūska no avīzes.
– Sekoja mīklu minēšana un pārbaudīts, kā iepazīta skola.

Tika pārbaudītas gan viņu zināšanas, gan atjautība, gan sportiskās iemaņas.

Noslēgumā no burtiem bērni izveidoja uzrakstu – NU JAU ESMU PIRMKLASNIEKS!

4. klases skolēni pārliecinājās, ka šajās 100 dienās pirmklasnieki  ir apguvuši visu burtu rakstību, pilnveidojuši lasītprasmi un apguvuši skaitļošanas pamatus, labi iejutušies kolektīvā.

Pēc visu uzdevumu veikšanas pirmklasnieki saņēma 4. klases skolēnu gatavotās medaļas un sertifikātus.

Lai veicas mūsu pirmklasniekiem!

Sk. Rasma Vērpēja