Noslēdzies kārtējais mācību gads

Esam veiksmīgi pabeiguši mācību gadu, kura pēdējie divi mēneši bija jauns izaicinājums skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Paldies par paveikto mācībās ikvienam šajos krīzes laika apstākļos! Īpašs paldies jaunāko klašu skolēnu vecākiem un ģimenēm par izturību, sapratni un spēju pielāgoties jaunām situācijām! Attālinātajās mācībās visi esam iemācījušies daudzas jaunas lietas. Pēc pavasara brīvdienām bijām spiesti pilnībā pievērsties „pašvadītai mācīšanai”, kuru no nākamā mācību gada paredz jaunais, pilnveidotais mācību saturs gan pamatizglītībā, gan vidējā izglītībā. Mācību sasniegumu vērtējumus 10 ballēs saņēmuši skolēni no 4. līdz 12. klasei. Izvērtējot mācību gada rezultātus, patīkami ir tas, ka 32% skolēnu šajā posmā ir saņēmuši vērtējumus 7 – 10 balles vai tikai 1 mācību priekšmetā ir zemāks vērtējums.

Mēs lepojamies ar šo skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem:

4. klasē – Denīze Nora Dzene, Alise Streile, Arīna Binkjavičus,
5. klasē – Lelde Damroze, Ieva Kleinberga, Sandija Liepa, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Aiga Rudzgaile, Raivo Grecs, Nellija Reveliņa, Liene Šķēla, Alise Žurēviča,
6. klasē – Tija Kačanova, Laura Leitāne, Nikola Markovska, Elīza Tirzmaliete, Raivis Andriksons, Patriks Nikolajs Ozoliņš, Sofija Rudņika, Pēteris Smilškalns,
7. klasē – Marta Ramona Graudiņa, Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece, Paula Trence, Iluta Rubene,
8. klasē – Undīne Dzene, Alise Pētersone, Ieva Rābe,
9. klasē – Dāvis Saimons Jākobsons, Elīza Liepiņa, Agija Masiule, Alise Trence,
10. klasē – Edgars Mežajevs, Anna Uļjane, Marija Uļjane,
11. klasē – Marģers Žanis Kalniņš, Elīza Rasma Bičevska, Ivanda Gurinoviča, Linda Smilškalne,
12. klasē – Annija Augšpule, Ance Ikauniece, Laura Krupskaja, Jogita Lazdiņa, Luīze Madara Dzene, Elīna Vosveniece, Līga Liepiņa.

Daudzi skolēni uzrādījuši pozitīvu dinamiku mācībās, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. Veiksmīgākie no viņiem šogad: Evelīna Irbīte (7.kl.), Ance Ikauniece (12.kl.), Jogita Lazdiņa (12.kl.), Elīna Vosveniece (12.kl.), Kristīne Jankava (11.kl.), Elīza Liepiņa (9.kl.), Laura Leitāne (6.kl.), Tince Mūrniece (12.kl.), Mārcis Mežajevs (7.kl.), Ance Škutāne (12.kl.).
Kad lielākā daļa skolēnu jau izbaudīja vasaras brīvlaiku, skolas solos, lai gatavotos centralizētajiem eksāmeniem, bija jāatgriežas 12. klases jauniešiem. Nodarbības mācību vielas atkārtošanai un eksāmeni šogad norisinājās īpašos apstākļos, taču tas nemazināja absolventu vēlmi iegūt labus rezultātus valsts pārbaudījumos. Lai viņus pavada veiksme turpmākajā izglītības posmā un profesionālajā karjerā!

Direktora vietniece Vanda Kalniņa