Nometnes Madlienas vidusskolā

Augusta mēnesī Madlienas vidusskolā tika realizēti divi Ogres novada pašvaldības finansiāli atbalstīti projekti – bērnu un jauniešu nometnes. No 10. līdz 15. augustam Madlienas vidusskolas Krapes filiālē darba nedēļas garumā atkal bija rosība un bērnu čalas, jo jau ceturto reizi norisinājās diennakts izglītojoša, sporta un atpūtas nometne „Krapes ņiprie 2020” 1.–5.kl. bērniem. Nometnē piedalījās 25 Ogres novada bērni no Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Taurupes, Ogres. Nometnes gaitā notika izglītojošas, radošas nodarbības, atpūtas un izklaides sporta veidu aktivitātes, kā arī brīvā laika aktivitātes radošajās darbnīcās.

Nodarbības vērstas uz praktisku un izglītojošu ievirzi:

1. Plānoto nodarbību rezultātā bērni iesaistījās dažādos eksperimentos, iegūstot zināšanas par dabas enerģijas pielietojumu un dabas resursiem. Uzzinājām un redzējām, kā tiek audzēti Āfrikas sami.
2. Veidojām un izgatavojām dažādus darbiņus, ar kuriem iepriecināt savas ģimenes (keramika, sveču liešana, akmeņu apgleznošana, quillings, kreklu apdruka, plastikas veidošana un apgleznošana, darbs ar dažādām krāsu tehnikām, mandalu krāsošana, dabas materiālu gleznu veidošana u.c.).
3. Apguvām un papildinājām zināšanas par veselīga dzīvesveida un uztura nozīmi, kā arī iepazināmies ar augu daudzveidību un pielietojumu ikdienā.
4. Pilnveidojām pašapkalpošanās un sadarbības prasmes. Lielākā daļa bērnu pirmo reizi izbaudīja dzīvošanu teltīs nedēļas garumā.
5. Veicinājām aktīvu, radošu un veselīgu dzīvesveidu. Kopīgi veidojām vakara pasākumus un sporta spēļu turnīrus.
6. Kopīgi devāmies ekskursijā. Apmeklējām piemiņas vietu „Sarkanais šķūnis” un uzzinājām vēstures faktus pa Jaunbebru kartupeļu dumpi, viesojāmies Mini zoo Pļaviņu novada „Siljāņos”, apskatījām auto un tehnikas kolekciju un Odzienas muižas pili, kas ir viena no nozīmīgākajām neogotikas stila celtnēm Latvijā. Dienas otrajā daļā baudījām pusdienu pikniku izklaides un atpūtas vietā „Vecbordzēni” pie Lobes ezera.

Kopīgi darbojoties, nedēļa aizlidoja vēja spārniem, un bērni bija gandarīti par paveikto un iespēju darboties kopā ar vienaudžiem. Bērnu, pedagogu un vecāku vārdā gribu teikt paldies Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un iespēju organizēt vasaras nometnes. Paldies manai pedagogu komandai par radošumu un neizsīkstošo aktivitāti visas nometnes garumā un jau vairākus gadus: Vitai Volkopai, Danai Balodei, Maijai Auziņai, Initai Rutkai, Judītei Hmeļņickai, Jānim Baltačam, Vinetai Grīnbergai, Elgai Ķervānei. Paldies Ingusam Stikutam par finansiālo atbalstu ekskursijas organizēšanā un Krapes pagasta pārvaldei par autobusa nodrošināšanu ekskursijai. Paldies mūsu mediķim Vijai Tumanei par praktiskas un morālas palīdzības sniegšanu nometnes laikā. Paldies Pavārei Dinai un viņas palīdzei Litai par garšīgo ēdināšanu un sakopto vidi. Paldies Valdim Kušniram par saimniecisko atbalstu, īpaši priecājāmies par papildus segām pēc dzestrās nakts. Paldies vecākiem par labajiem vārdiem, atbalstu un popkorna, grauzdiņu cepšanu kino vakaram.

No 17. līdz 21. augustam jau piekto reizi Madlienas vidusskolā norisinājās sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara 2020”. Šajā nometnē mēs tradicionāli radījām iespēju skolēniem aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot savas sportiskās prasmes, palīdzējām ģimenēm nodarbināt savus bērnus. Nometnes dalībnieki darbojās divās vecuma grupās vienlaicīgi.

Madlienas vidusskolā pamata sporta veidi ir volejbols un vieglatlētika, tāpēc ar nometnes palīdzību radījām iespēju atsvaidzināt prasmes šajos sporta veidos. Šogad kā trešais sporta veids nometnes ietvaros tika izvēlēts fudbols. Nometnes dalībnieki iepazinās ar futbola pamatiem, noteikumiem un veidoja prasmes šajā sporta veidā. Atpūtas brīžos nometnes dalībnieki darbojās radošajās darbnīcās un izspēlēja dambretes un novusa turnīrus pa vecuma grupām.

Nometnes pēdējā dienā tradicionāli notika vieglatlētikas daudzcīņas sacensības, pludmales volejbola sacensības un jaunākajai grupai stafetes ar futbola elementiem. Noslēguma pasākumā dalībnieki saņēma sacensībās nopelnītās medaļas un saldās balvas, pateicības par piedalīšanos nometnē un cienājās ar skolas sarūpēto kliņģeri.

Sacensību rezultāti vieglatlētikas daudzcīņā (60 m, t/l, bumbiņa) jaunākajā grupā meitenēm: 1.v. – Alise Žurēviča, 2.v. – Estere Jungfermane, 3.v. – Denīze Dzene; zēniem: 1.v. – Raivis Andriksons, 2.v. – Roberts Boreiko, 3.v. – Deniss Deņisenko. Vieglatlētikas daudzcīņā (60 m, t/l, lode) vecākajā grupā meitenēm: 1.v. – Iluta Rubene, 2.v. – Katrīna Stikute, 3.v. – Daniela Lamberte; zēniem: 1.v. – Emīls Ernests Zvirbulis, 2.v. – Reinis Kurtišs, 3.v. – Samuels Dzalbs. Dambretes turnīrā jaunākajā grupā: 1.v. – Roberts Boreiko, 2.v. – Raivis Andriksons, 3.v. – Sofija Rudņika; vecākajā grupā: 1.v. – Reinis Kurtišs, 2.v. – Undīne Dzene, 3.v. – Silva Kļaviņa. Novusā: 1.v. – Justs Liepiņš, 2.v. – Evelīna Liepiņa, 3.v. – Vineta Smilškalne. Pludmales volejbolā meitenēm: 1.v. Evelīna Liepiņa un Justīne Mūrniece, 2.v. – Daniela Lamberte un Vineta Smilškalne, 3.v. – Iluta Rubene un Undīne Dzene. Zēniem: 1.v. – Emīls Zvirbulis un Reinis Kurtišs, 2.v. – Artūrs Roga un Samuels Dzalbs, 3.v. – Justs Liepiņš un Ingus Šteins. Stafetēs ar futbola elementiem: 1.v. – Deniss Deņisenko, Estere Jungfermane, Denīze Dzene; 2.v. – Raivis Andriksons, Alise Žurēviča, Sofija Rudņika; 3.v. – Roberts Boreiko, Jēkabs Bagātais, Agnese Lazdiņa. Futbola bumbas žonglēšanā meitenēm: 1.v. – Alise Žurēviča, 2.v. – Estere Jungfermane, 3.v. – Sofija Rudņika. Zēniem: 1.v. – Raivis Andriksons, 2.v. – Roberts Boreiko, 3.v. – Deniss Deņisenko.

Paldies Ogres novada pašvaldībai un Madlienas vidusskolai par atbalstu nometnes organizēšanā. Paldies pedagogiem: Miervaldim Līcītim, Gundaram Tipānam, Danai Balodei. Īpašs paldies brīvprātīgajiem futbola pedagogiem – Jānim Siliņam un Enijai Jungfermanei. Paldies Anitai un Elīzai Liepiņām par palīdzību sacensību tiesāšanā un Gunai Brīvulei par nometnes atspoguļošanu un foto.

Nometnes vadītāja Rita Pučekaite