1. septembris – Zinību diena

Ar dzestru un saulainu rītu sākās 1. septembris Madlienas vidusskolā, kura tik ļoti bija noilgojusies pēc bērnu smiekliem, čalas, nemiera un kustības, pēc zvana uz stundām, pēc skolotāju balss skaņām un tik ļoti ierastās skolas ikdienas.

Jau no agra rīta uz skolu plūda skolēnu straumes, viņiem līdzi vecāki, ar lepnumu sirdī nāca skolotāji un tehniskie darbinieki. Visi nedaudz satraukti un samulsuši, jo ilgu laiku nebija tikušies tik kuplā pulkā, tik ierastā skolas ritmā un troksnī.

Lai ievērotu valstī noteiktos drošības pasākumus, svinīgais sarīkojums notika Madlienas estrādē. Ar dzejas rindām un Mārtiņa Stroda dziesmu iesākās Zinību dienas pasākums. Tad sagaidījām 15 mazos un ņipros pirmklasniekus, viņu audzinātāju Rasmu Vērpēju un deviņus 12. klases skolēnus kopā ar audzinātāju Ritu Pučekaiti, lai visi kopā nodziedātu valsts himnu „Dievs, svētī Latviju!”.

Bērnus un jauniešus ar jauno mācību gadu sveica Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, novēlot vēlmi mācīties, novērtēt izglītības lielo nozīmi šobrīd un nākotnē. Direktors pateicās pagājušā mācību gada veiksmīgākajiem skolēniem mācībās, jo maija mēnesī ar daudziem tā arī nebija iespējas tikties klātienē. Tika sveikti un godināti jaunie pedagogi – sporta skolotājs Ēriks Einārs Oto (mūsu skolas absolvents) un skolotāja palīgs – Krista Mačuka.

Laba vēlējumus teica arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš, norādot izglītības lielo nozīmi un izvirzot skolu kā prioritāti pagasta attīstībā, kā arī akcentēja drošības pasākumus, kuri tiek īstenoti mācību iestādes teritorijā.
Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone vecāku vārdā pateicās skolotājiem par sekmīgo darbu, vadot attālināto mācību procesu, novērtēja to, ka skolēniem bija iespēja saņemt pusdienas, un novēlēja veiksmi turpmāk.
Vissatrauktākā šī diena bija mūsu pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Mīļi un jauki vārdu izskanēja tieši viņiem, gan sniedzot dāvanas, gan ziedus un ieklausoties Mārtiņa Stroda veltījuma dziesmā.

Daudz spēka un izturības vajadzēs mūsu 12. klasei, jo viņiem šis būs nozīmīgs gads – ar eksāmeniem un valsts pārbaudījumiem, ar izvēli, kur mācīties tālāk, ar…. tik daudziem nezināmajiem.

Saules apspīdēti, saņēmām svētību jaunajam mācību gadam, ar prieku klausījāmies dziedātāja Mārtiņa Stroda uzmundrinošajās dziesmās, sasmēlāmies tik daudz pozitīvā un labā, lai lepni dotos uz klases stundu, lai kopīgi fotografētos un pamazām sevi noskaņotu pirmajai nopietnajai mācību dienai! Lai visiem spēks un izturība, lai zināšanas katru virza kalnup un gaiša sirds – uz labiem un krietniem darbiem!

Zinta Saulīte