Madlienas pagastā tiek stādīta Holandes liepu aleja

Ik gadu Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Nodibinājums „Ogres novada attīstības fonds „O divi”” iesniedza savas idejas realizācijai projekta pieteikumu Holandes liepu alejas izveidei Madlienas pagastā. Projektu ir paredzēts īstenot teritorijā, kas atdala Madlienas vidusskolu no nupat atklātā bērnu aktīvās atpūtas laukuma. Aleja savienos grantēto ceļu ar Latvijas pagastu Ozolu birzi.

11. septembrī, Tēvu dienas priekšvakarā, piedaloties Madlienas vidusskolas skolēniem, pedagogiem un klašu kolektīvu pieaicinātajiem tēviem un citiem interesentiem, tika iestādīta Holandes liepu aleja. Uzmundrinājuma vārdus un padomus stādīšanas darbos neliedza pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš un skolas direktors Edgars Viņķis. Kopīgo pasākumu vēl tīkamāku darīja jaukais, koku stādīšanai piemērotais laiks, liepziedu tēja, rupmaize ar medu un skolēnu tēviem spēkam un enerģijai dāvātā vīriešu zapte. Katrs klases kolektīvs pie saviem stādītajiem kociņiem bija izveidojis piestiprināmu informāciju par liepu – tautasdziesmu, tautas ticējumu u.c. Tuvākajās dienās liepas paredzēts stiprināt ar mietiem un atsaitēm, kā arī izveidot drošības sietu pret meža dzīvnieku iespējamajiem postījumiem. Liepu alejā tiks novietots informatīvs stends par Holandes liepu.

Paldies visiem atbalstītājiem, kuri ikdienas darbos palīdzēja projektam pārtapt realitātē un Madlienas pagastam un Ogres novadam kļūt skaistākam un sakoptākam!

Nodibinājuma „Ogres novada attīstības fonds „O divi”” valdes pr-js Edgars Viņķis