Meža zinības Zilajos kalnos

11. septembrī Ogrē notika pasākums “Meža zinības Zilajos kalnos”, kuru šogad apmeklēja 2. klase.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt 17 meža laboratorijas, atraktīvā veidā apgūstot dažādas meža zinības. Laboratorijās bērni uzzināja, kāda koksne tiek izmantota kurināšanai un papīram, mācījās stādīt kokus, iepazina dabas aizsardzības jomu, darbojās kokapstrādē, meža ugunsgrēka dzēšanā, iepazina putnus un zvērus, uzzināja par to medībām. “Necūkošanas laboratorijā” darbojās pats Cūkmens, kurš bija ieradies runāt par vides tīrību. Vislielāko atsaucību bērnos raisīja iespēja uzvilkt tērpu ar speciālo aprīkojumu un kāpt kokā.