Iepazīsti Latviju un pagastus

25. septembrī 1.-4. klasei notika mīklu meklēšana un minēšana skolas teritorijā – “Iepazīsti Latviju un pagastus”. Katrai klasei bija kopīgi vai pāros jādodas meklēt 20 mīklas, kas bija izliktas skolas teritorijā.

Bērni ar aizrautību meklēja un pareizās atbildes rakstīja atbilžu lapās. Pēc mīklu meklēšanas ar katru klasi pārrunājām, kādi ir mīklas atminējumi, un kopīgi iepazinām mūsu Latviju.

4. klase mīklas meklēja un minēja pārgājiena atpūtas vietā.

Dana Balode