Kopā jautrāk

Jau otro gadu pēc kārtas mēs, 10. klase, ar sporta skolotāju Ritu Pučekaiti rīkojām sadraudzības sporta spēles sākumskolai. Šoreiz – 12. oktobrī – tās bija īpašas, jo klases nedrīkstēja būt jauktas kā citus gadus un nedalījām tās komandās, kurās ir pārstāvji no visām četrām klasēm. Lai būtu līdzvērtīgs dalībnieku skaits, 1. un 3. klase netika dalītas, bet 2. un 4. klasei tika izveidotas divas komandas.

Mēs viņiem sarūpējām 10 kontrolpunktus, bērni par jautrākajiem uzskatīja bumbiņu lasīšanu, lēkšanu ar maisu, iešanu pa virvi. Skolēniem vajadzēja spert balonu apkārt konusam un atpakaļ, veidot figūras, pūst galda tenisa bumbiņu pa grīdu, no puķu podiem celt piramīdu, rāpot pa 2. stāvu.

Bērni bija laimīgi, pavadot jautri laiku, un priecājās par konfektēm, ko ieguva pēc sacensībām, ejot uz klasēm. Mēs esam gandarīti par padarīto.

Keita Lamberte, Annija Kļava