Profesiju diena 3. klasē

Karjeras nedēļas ietvaros 3. klases izglītojamie iepazinās ar dažādām profesijām. Zīmēja un gatavoja stāstījumu par savu vecāku profesijām, vēlāk to prezentēja klasesbiedriem. Veica dažādus uzdevumus grupās, piemēram, pēc dotajiem attēliem mēģināja atpazīt un nosaukt profesiju. Ar interesi veidoja plakātu par nākotnes darba iespējām. Noslēgumā spēlēja spēli ”Uzmini profesiju”.