Sadarbības stunda

15. oktobrī 4. klase aizvadīja sadarbības stundu- matemātika, sports, klases stunda un datorika.
Skolēni šajā dienā un arī iepriekšējās mācību stundās apguva drošu velo braukšanu, mācoties ceļu satiksmes noteikumus un pildot CSDD satiksmes noteikumu testu velosipēdu vadītājiem, matemātikas stundās mācījās apstrādāt datus, veidot diagrammas gan savās pierakstu burtnīcās, gan datorā.

15. oktobrī skolēni devās ārā, kur ar sporta skolotāju Ritu vēlreiz pārrunāja velosipēda uzbūvi, drošību uz ceļa, izstāstīja kādi uzdevumi jāveic. Bērni darbojās komandās, kur nostiprināja prasmi sadarboties, darboties ar hronometru un pierakstīt laiku. Pēc tam devās klasē, kur visu informāciju apkopoja. Turpināja darboties kopā tās pašas komandas, kas ārā. Katra komanda veidoja diagrammas, noteica, kurš bija ātrākais, salīdzināja laikus. Veica datu apkopojumu par paveikto.

Bērni šādu sadarbību atzina par interesantu un pilnvērtīgu, jo ieguvuši daudz jaunu zināšanu.

Dana Balode