„Gada skolotājs – 2020”

30. oktobrī skolā viesojās Ogres novada Izglītības pārvaldes un arodbiedrības pārstāvji, lai pasniegtu balvas 2 pedagogiem. Novada pašvaldības konkursa nominācijai „Gada skolotājs – 2020” no Madlienas vidusskolas šogad tika virzīta mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva par spēju atklāt, piesaistīt un veiksmīgi strādāt ar jaunajiem dziedātājiem solistiem un kvalitatīvu priekšnesumu sagatavošanu dažāda mēroga pasākumiem. Arī ikdienas darbā skolotāja rosina audzēkņus radošam darbam, saistot mūzikas apguvi ar citām mācību jomām un informāciju tehnoloģiju pielietojumu. Par ilggadīgu un kvalitatīvu darbu pedagoģijā tika sveikta ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja un 10. klases audzinātāja Inta Oša. Savā ilgstošajā darbā skolotāja ne tikai virza jauniešus uz zināšanu un prasmju apguvi dabaszinātnēs, bet arī palīdz viņiem orientēties globālo procesu daudzveidībā, veido izpratni par vides saudzēšanu un tās racionālu izmantošanu, rosina veikt novērojumus un eksperimentus.

Tā kā pasākums „Gada skolotājs – 2020” novadā saistībā ar Covid-19 situāciju nenotika, tad balvas skolotājām tika pasniegtas skolas pagalmā.

Sveicam skolotājas un veiksmi turpmākajos darbos!

Vanda Kalniņa