Ar Latviju sirdī

Mīlēt un cienīt savu valsti bērni ģimenes un skolas mijiedarbībā iemācās jau bērnībā.

2.klases skolēni savu mīlestību pret Tēvzemi apliecina, apgūstot savas tautas un valsts vēsturi, izzinot simbolus, interesējoties par notikumiem valsts dzīvē.

Divas nedēļas tika izdzīvotas Latvijas zīmē. Katras zināšanas, kas pielietotas praksē, ir paliekošas, tāpēc skolēni Latviju ienesa ikdienā visos mācību priekšmetos – tika sacerēti dzejoļi, vēlējumi savai zemei, apgūtas svarīgākās valsts vēstures lappuses, zīmējumos attēlotas mīļākās vietas Latvijā.

Skolēni pilnveidoja digitālās prasmes, atbildot uz 15 jautājumiem par savu valsti. Iegūtos datus apstrādāja matemātikas stundā, veidojot diagrammas.

Neierasta stunda bērniem bija, apvienojot mūziku, sportu, matemātiku un latviešu valodu. Latvijas tēma tika caurvīta visos mācību priekšmetos – vingrojot dziesmas pavadībā, matemātiski atšifrējot dziesmas nosaukumu, burtu mīklā atrodot paslēpušos mūzikas instrumentus un sporta terminus.