Konkurss „100 vēstures mirkļi” noslēdzies

Madlienas vidusskolas skolnieces – konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureātes.

Jau trešo reizi Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere aicināja Latvijas skolu 10. – 12. klašu skolēnus piedalīties konkursā „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki.”

Konkursa mērķis – veicināt jauniešu interesi par savas dzimtās vietas vēsturi un cilvēku dzīvi. Tā visbiežāk neatspoguļojas valsts oficiālajā vēsturē, bet nenoliedzami ir neatņemama tās sastāvdaļa.

20.11.2020. tiešsaistes platformā ZOOM notika konkursa noslēguma pasākums. Uzrunu konkursa dalībniekiem un skolotājiem teica EP deputāte I. Vaidere. Vaideres kundze izteica gandarījumu par vidusskolēnu lielo atsaucību, piedaloties viņas rīkotajā konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki,” jo trīs gadu laikā tajā piedalījušies 105 skolēni no visas Latvijas. Arī šajā gadā jaunieši bija iesūtījuši vērtīgus darbus, kuros stāstīts par dzimto novadu, tā cilvēkiem un vēsturiskām vietām. Kā uzsvēra Inese Vaidere, Latvijas vēsture jau ir uzrakstīta, bet mazo stāstu dokumentācija ir svarīga, jo tā ir noderīga ne tikai pašiem jauniešiem, lai apzinātu savas saknes un dzimto pusi, bet arī vietējai sabiedrībai.

Katram pagastam, katrai vietai ir kas īpašs. Madliena ir īpaša ar savu kultūrvēsturi, cilvēkiem un dabu.

„…Zeme nav tikai kartupeļu un graudu, piena un gaļas zeme, bet aizturētās enerģijas zeme. Ir vērts atzīmēt katru akmeni, uz kura sēdējis kāds ģeniāls ganiņš. Jo labāk, ja to atrod un uzrāda, un reizēm piemin paši vietējie.” (I. Ziedonis: „Tik un tā”)

Tāpēc konkursā piedalījās arī Madlienas vidusskolas skolnieces Marija Uļjane un Anna Uļjane, lai stāstītu gan par izcilajiem māksliniekiem K. Hūnu, Eduardu un Kārli Brencēniem, gan arī par Madlienas pagastam ļoti nozīmīgo objektu – Latvijas pagastu ozolu birzi. Abas meitenes iekļuva laureātu vidū. No konkursa organizatores Marija un Anna, kā arī skolotāja saņēma vērtīgas balvas, starp kurām ir arī galvenā balva – uzaicinājums doties divu dienu izzinošā ceļojumā uz Briseli pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres. (laikā, kad mazināsies pandēmijas vilnis)
Liels paldies meitenēm par uzticību, par atvērtību un vēlmi strādāt!

Konkursa darbu vadītāja – skolotāja Ligita Ridūze