Akcijas “Latvijas skolas soma” digitālās norises Madlienas vidusskolā

Tāpat kā pārējās izglītības iestādes, arī mēs meklējām un atradām iespēju, kā šajā sarežģītajā, ierobežojumu pilnajā laikā apgūt 1. semestrim piešķirtā finansējuma neizlietoto daļu. Semestra noslēgumā īstenojām 2 digitālās norises, saglabājot prasību, ka tai jābūt gan saturiski, gan tehniski kvalitatīvai kultūras norisei, kas saistās ar mācību un audzināšanas darba saturu.

15. decembrī 1.–6. klases skolēni noskatījās digitālo zoom tiešraides izrādi “Misija Zeme”, kuru piedāvāja teātra studija “Dirty Deal Teatro”. Galvenie tēli Elizabete un Jānis “aizveda” mūsu skolēnus 100 gadu tālā nākotnē, kad tiek pieņemts nopietns lēmums doties prom uz citu galaktiku un meklēt jaunas mājas, jo Zeme ir palikusi neapdzīvojama, to skārušas dažādas ekoloģiskas nelaimes, resursi ir izsīkuši un dzīvā daba uz Zemes vairs nevar pastāvēt. Izrādē “Misija Zeme” tika sapludināta zinātne ar fantāzijas pasauli, tā rosināja radoši un atbildīgi domāt par vidi, kurā dzīvojam, un, kā rīkoties, lai mēs katrs piedalītos planētas Zeme glābšanas misijā.

Savukārt 1. semestra noslēguma dienā 18. decembrī 1.–6. klašu skolēni noskatījās tiešsaistes koncertu “Īkstīte”. Pazīstamā dāņu pasaku meistara H. K. Andersena pasakas “Īkstīte” aizraujošie piedzīvojumi pārtapa krāšņā uzvedumā. Visi notikumi lieliski atklājas krāsainajā mūzikā – gan skumjā un priecīgā, gan aizrautīgā un humora pilnā. Operas skaistie dziedājumi mijas ar deju soļiem topošo baletdejotāju izpildījumā, sniedzot skolēniem priekšstatu par ļoti nopietniem mākslas veidiem. Tas bija skaists senās mūzikas skanējums fantāziju rosinošā pasaku pasaulē, kas izskanēja kā muzikāla atslodze no mācību darba gan skolēniem, gan pedagogiem.