Jauniešu klimata forums

30. janvārī notika Jauniešu klimata forums, kurā dalībnieki no visas Latvijas diskutēja par ikdienas paradumu nozīmību klimata pārmaiņu kontekstā, kā arī runāja par to, kas šobrīd notiek apkārt un kas varētu notikt nākotnē.

Šajā forumā piedalījās jaunieši no vairākām Award vienībām un, protams, arī no Madlienas vidusskolas.

Alise stāsta, ka piedalījās klimata forumā, jo šī tēma viņu interesē, kā arī viņa atbalsta “Zero vaste”. Dalībniekus sadalīja piecās grupās, un bija jāveido prezentācija katram par savu tēmu. Vēlāk grupas apvienojās konferencē un prezentēja veikumu. Apsprieda, kā uzlabot klimatu un kā panākt, lai arī Latvijas iedzīvotāji iesaistītos šajās klimatam labvēlīgajās aktivitātēs. Diskutēja par tādām tēmām kā transports, reklāmas izveidošana, šķirošanas konteineru izvietošana, audio lekcijas izveide, trīsdesmit dienu izaicinājums zaļākai dzīvei un projekts “Burkāns pret plastmasas pudelēm”.
Man patika, ka savstarpēji nepazīstamiem jauniešiem lika strādāt kopā un iziet ārpus komforta zonas. Šis bija lieliski pavadīts laiks ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Skolotāja Justīne Linde un 9. klases skolniece Alise Pētersone