Starpnovadu skatuves runas konkurss

Šogad Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novada skatuves runas konkurss notika citādi – attālināti. Tāpat kā skolas konkursam, arī šim, skolēniem bija jāiesūta savi video ar ierunāto dzejoli un prozas darbu.

No Madlienas vidusskolas starpnovadu konkursā piedalījās Kristers Kārlis Ronis, 1.kl. (skolotāja Rasma Vērpēja), Sanija Torbejeva, 3.kl. (skolotāja Marina Dišereite), Terēza Elza Rone, 6.kl. (skolotāja Zinta Saulīte), Paula Trence, 8.kl. (skolotāja Justīne Linde). Lai video būtu kvalitatīvāks, palīgā nāca 11. klases skolēns Edgars Mežajevs un Mareks Liepa. Paldies viņiem par tehnisko izpalīdzēšanu, jo svarīgs ir viss – gan vizuālais noformējums, gan skaņa, gan pareizi sagatavots video.

Darbi bija jāiesūta līdz 8. martam, tad notika žūrijas klausīšanās un vērtēšana, 10. martā zoom platformā tika paziņoti rezultāti. Sākumā žūrija izteica savas domas, vērtējumu, sakot lielu paldies par uzdrīkstēšanos, drosmi un radošumu. Konkursam savus darbus bija iesūtījuši 60 skolēni, visvairāk 2.-3. klašu un 4.-6. klašu grupā. Žūrijai patika tie darbi, kuros atklāta daiļdarba būtība, īstums, nav pārspīlējuma vai izvēlēts pārāk sarežģīts un komplicēts dzejolis vai proza. Svarīgi bija atsūtīt abus darbus, nevis tikai vienu. Filmēšanai ir tā priekšrocība, ka var ierunāt vairākas reizes un atsūtīt vislabāko variantu, tāpat ir jābūt lielai drosmei, lai stāvētu kameras priekšā un nenobītos. Svarīgs ir vizuālais ietērps, sejas mīmika, balss tonis. Žūrija šogad bija dāsna, dāvājot vairākus pirmās un otrās pakāpes diplomus.

No Madlienas vidusskolas 1. pakāpes diplomu saņēma Kristers Kārlis Ronis, Sanija Torbejeva, Paula Trence; 2. pakāpes – Terēza Elza Rone. Paldies skolēniem par drosmi, skolotājām par iedrošināšanu, vecākiem par atbalstu. Mums izdevās, un prieks par augstajiem sasniegumiem! Tas dod gandarījumu un mudina darboties tālāk!

Zinta Saulīte