Jau atkal vizbulītes zied

Šis mācību semestris Madlienas vidusskolas 8. klases skolēniem ir bijis citāds – nācies pielāgoties situācijai, attīstīt dažādas prasmes un ik dienu disciplinēt sevi. Neraugoties uz iepriekš minēto, šis mācību semestris ir aizvadīts pilnvērtīgi, mācoties un piedaloties dažādās aktivitātēs ārpus mācību procesa.

Aprīļa mēnesī daudz tika domāts par vidi mums apkārt. Skolēni rakstīja pārspriedumus par ieradumiem, kurus jaunieši ievēro, lai ,,dzīvotu zaļāk”. Daži skolēni arī pauda viedokli par savu paaudzi un tās iespējām izglābt šo pasauli.

Katrs cilvēks var izdarīt kaut ko mazu, lai mazinātu klimata pārmaiņas, piemēram, aiz sevis neatstāt atkritumus mežā vai kur citur. Ja esi mežā vai kādā citā vietā, ja redzi atkritumus uz zemes, centies tos savākt. Ir teiciens: „Mežs ir mūsu zelts.” Tas ir mūsu zelts ne jau materiālā ziņā, bet gan izdzīvošanai svarīgs faktors, jo nodrošina mūs ar skābekli.

Mārcis Mežajevs

Uz pasaules ir ļoti daudz cilvēku, tomēr mēs visi dzīvojam uz vienas Zemes. Planēta Zeme ir mūsu patvērums, tā mums dod gan dažādus dabas resursus, gan izdzīvošanai tik nepieciešamo ūdeni un ēdienu, gan vispārīgi vietu, kur dzīvot, kur būvēt mājas un veidot ģimenes dzīvi. Mums Zeme ir jāsargā, jāmīl un jākopj.

Daniela Eniņa

Domājot par Latviju un tās dabu, noteikti varam piekrist L. Vāczemnieka vārdiem:

,,Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze, (..)
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.”

Tāpēc 24. aprīlī 8. klases jaunieši aktīvi atbalstīja akciju Lielā talka, un katrs savā saimniecībā, dārziņā vai citā sabiedrībai svarīgā vietā veica sakopšanas darbus. Daži šo dienu pavadīja mežā, stādot kociņus.

Savukārt aprīļa beigās audzināšanas stundās pārspriedām attālināto mācību procesu katra skolēna ikdienā, tā ietekmi uz mūsu šī brīža dzīvi un nākotni. Izskanēja dažādi viedokļi, atziņas par šo dzīves posmu.

Domājot par mājmācībām, es saku, ka tā ir vērtīga pieredze. Domāju, ka šis laiks man parāda, kā kļūt patstāvīgam un visu plānot pašam. Šai pieredzei ir sliktā un labā puse – gluži kā monētai divas puses.

Mareks Laizāns

Liels paldies četrām astotās klases skolniecēm, kas ne tikai izteica savu viedokli par šo tēmu, bet arī sagatavoja video un foto materiālus un piedalījās konkursā ,,Mācos pats”. Par dalību konkursā Goda rakstu saņēma Daniela Eniņa, Paula Trence, Justīne Mūrniece un Evelīna Liepiņa.

Maija mēnesi mēs veltām savām māmiņām, skolēni ļoti sirsnīgi un gaiši izsakās par savu lielāko atbalstu un siltāko patvērumu – savu māmiņu.

Mamma, mammīte ir katra cilvēka dzīves sākums. Mamma man ir vienīgā un īpašā. Viņa ir kā Latvijas debesis. Kad viss ir labi, tad gaiši zilas un saulainas, bet, kad par kaut ko pārdzīvo, kļūst tumšākas un parādās mākonīši, citreiz balti, bet ir reizes, kad tumšāk pelēki, var uzlīt lietiņš un nodārdēt pērkonītis.

Andris Grāps

Bet nu jau atkal vizbulītes zied, un 8. klases skolēni sparīgi koncentrējas, lai veiksmīgi pabeigtu šo semestri un būtu soli tuvāk savai ,,lielajai dzīvei” – pamatskolas beigšanai. Vēlos pateikt paldies saviem jauniešiem, ka spēj ne tikai kvalitatīvi izpildīt sev uzticētos darbus, bet arī radoši iesaistīties ārpus mācību aktivitātēs. Paldies jums!

8. klases audzinātāja Justīne Linde