Jauniešu loma politikas veidošanā Latvijā un ES līmenī – tikšanās ar Saeimas deputātiem

Triju nedēļu garumā 7. klases skolēni saņem projektu konkursā “Eiropas Jaunais pilsonis” iegūtās balvas. 21. maijā tā bija klases tikšanās ar Saeimas deputātiem. Pasākumu atklāja Latvijas Pilsoniskās Alianses (LPA) direktore Kristīne Zonberga. Viņa veltīja pateicības vārdus skolēniem par viņu darbu projektā, slavēja paveikto un aicināja neapstāties pie tā, ka novadā iesniegtais projekts neguva atbalstu, bet mudināja būt neatlaidīgiem savu plānu realizēšanā.

Atzinības vārdus skolēniem teica arī EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele un EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre.

Tad sekoja saruna/ diskusija ar deputātiem par tēmu “Jauniešu loma politikas veidošanā Latvijas un ES līmenī.”

Diskusijā piedalījās:

  • Vita Tērauda – Saeimas ELK priekšsēdētāja – “Ko dara komisija, kā Latvija var ietekmēt lēmumus ES, vai un kā jaunieši var līdzdarboties?”
  • Gatis Eglītis – ELK priekšsēdētāja biedrs – “Pieredze institūcijās Briselē, ieskats praktiskajā pieredzē ES”.
  • Mārtiņš Šteins – Saeimas deputāts, bijis Jauniešu Saeimā, Jaunatnes padomē u.c. NVO – “Jaunatnes politika, pilsoniskā līdzdalība un izglītība”.

Deputātiem bijām sagatavojuši arī jautājumus. Mēs veidojām arī prezentāciju par tēmu: “Jautājumi, kurus ES būtu jārisina tuvākajos gados, un kāda loma varētu būt jauniešiem.” Klases viedokli sarunā ar deputātiem pauda un mūsu domas prezentēja Kristīne Povha.

Dažas atziņas no deputātiem:

Mārtiņš Šteins: “Deputātam nepieciešama dzīves skola un pieredze. Vēlme darīt, izzināt un nepārtraukti mācīties no jauna. Veiksmīgs deputāts, ja spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus, cieņpilni izturēties pret otru cilvēku, viņa viedokli, spēt sadarboties rast kompromisu.”

Gatis Eglītis: “Svarīgas plašas zināšanas, pieredze. Pats personīgi ļoti vērtīgu pieredzi ieguvis jau 15 gadu vecumā viens pats aizbraucot mācīties uz Dāniju. Lai kļūtu par deputātu, ir jāmāk sevi pasniegt, jābūt populāram un atpazīstamam, jāprot atbildēt arī uz nevēlamiem jautājumiem. Svarīgi audzināt sevī darītāja garu! Pašam iet un darīt!”

Vita Tērauda informēja par pasākumu – konferenci par Eiropas nākotni, kurā aicināja jauniešus definēt realitāti, kādu mēs gribētu Eiropas nākotni. Interesentus aicināja ielūkoties platformā: futureu.europa.eu

Jauniešu domas pēc tikšanās:

“Personiski man šī tikšanās likās ļoti interesanta, kaut kas savādāks no parastās ikdienas. Deputāti pastāstīja, kā aizsākās viņu politiskā karjera, atbildēja uz mūsu iesūtītajiem jautājumiem. Uzzināju jaunas lietas, piemēram, kas jādara, lai kļūtu par deputātu, arī to, ka nav tāda speciāla universitāte, kur var izmācīties par deputātiem. Deputātiem ir jābūt gataviem mācīties visu laiku. Kristīne iepazīstināja klātesošos ar mūsu klases sagatavoto prezentāciju par to, kādi mēs esam un kādas, mūsuprāt, problēmas un jautājumi varētu tikt risināti ES. Deputātiem prezentācija patika un viņi pastāstīja, kā šīs problēmas varētu tikt risinātas. Bija arī neliela diskusija ar deputātiem. Man patika!”

Paldies konkursa organizatoriem – Latvijas Pilsoniskā Alianse – par labajiem vārdiem un bagātīgo balvu klāstu! Mēs noteikti esam kļuvuši zinošāki, gudrāki, jaunām idejām bagātāki. Mums ir bijusi fantastiska iespēja izvērtēt savu komandas darbu, komunikāciju un sadarbības prasmes, celt savu pašapziņu, pārvarēt biklumu un kautrīgumu! Mēs esam gatavi pieņemt jaunus izaicinājumus un realizēt savas uzsāktā projekta idejas! PALDIES!

Materiālu sagatavoja 7.klases audzinātāja: Ligita Ridūze