Akcijas “Latvijas Skolas soma” tiešsaistes aktivitātes Madlienas vidusskolā 2. semestrī

Kā viena no mūsu skolas skolēnu un pedagogu visvairāk izvēlētajām aktivitātēm, ko piedāvāja simtgades akcija “Latvijas Skolas soma”, izrādījās Laboratorium radošās darbnīcas tiešsaistē ar nosaukumu “Mākslas un zinātnes krustpunkti”, kuras uzskatāmi apliecina zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā. Tās piedāvāja SIA “Zinātnes zona”. Šīs tiešsaistes nodarbības un pasākumi ir cieši saistīti ar dabas zinību mācību priekšmetu, tāpat kopīgo var atrast ar mākslu, mājturību un vizuālajām nodarbēm. Skolēniem ļoti patika dažādie eksperimenti, kuri tika sagatavoti un demonstrēti, tāpat tika skaidrots un atkārtoti parādīts, lai skolēniem rastos priekšstats, kā top specefekti, atribūti un brīnumainas pārvērtības. Nodarbībās piedalījās 1. un 2. klases, 3. un 4. klases, 5. un 6. klases, 8., 10. un 11. klases skolēni un pedagogi.

Savukārt 7. klases skolēni kopā ar audzinātāju bija izvēlējušies noskatīties kinolektoriju – filmu “Mans mīļākais karš”, kuru piedāvāja SIA “Rīgas nami” ar galveno saturisko domu – Latvijas valstiskuma attīstības vēsture un tās saglabāšanas liecības. Šī savā ziņā viegli uztveramā filma izrādījās lielisks inovatīvs mācību līdzeklis, lai jauniešiem rastos priekšstats par padomju laikiem.

1. un 3. klase izvēlējās noskatīties cirka/ teātra izrādi “Alise Brīnumzemē” (piedāvātājs – SIA “International Show Production”). Šķita ļoti svarīgi, ka dodam iespēju skolēniem kopā ar savām ģimenēm baudīt arī šāda veida mūsdienu Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Kopumā skolēni bija apmierināti, ka izvēlējušies šo pasākumu, jo ilgi nav varējuši apmeklēt nevienu cirka izrādi. Interesanti bija uzzināt, ka visu vizuālo videomākslas materiālu ir izstrādājuši pasaules slavu guvušie iluzionisti Pecolli. Tiem skolēniem, kuri noskatījās izrādi, patika piena dūmu paklāji un galvu reibinoši priekšnesumi, specefekti, 3D projekcijas un iluzionisma māksla. Interesanti bija doties piedzīvojumos Maģiskajā dārzā un Karalienes pilī, vērot gaisa akrobātiskos šovus un citus brīnumus.

Bet 2. klases skolēniem tika dota iespēja noskatīties Latvijas leļļu teātra izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”. Izrādes radošā komanda radījusi mūsdienīgu, muzikālu izrādi dzīvā komiksa stilā, kurā mūsu skolēniem bija iespēja dzīvot līdzi slavenā zēna Emīla dēkām lielpilsētā – pasaulē, kurā nepazīst nekādus “stāvokļus sabiedrībā”, pasaulē, kurā valda citi – nerakstīti likumi. Tie ir likumi, kuru pamatā ir īsta draudzība, godīgums, uzticēšanās un drosme, bet nav vietas ļaunprātīgai viltībai, nodevībai, vājumam un ļaunumam.

Savukārt 6., 9. un 12. klase izvēlējās noskatīties lieliski izveidoto koncertlekciju “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”, kuru piedāvāja SIA “Dzīvā skaņa”, sagaidot Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas svētku dienu – 4. maiju. Šis pasākums, protams, primāri atbilst mūzikas mācību priekšmetam, bet tas cieši jo cieši sasaistīts ar vēstures mācību priekšmetu, kas skolēnos rada un nostiprina priekšstatus par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu un tās nozīme mūsu dzīvē arī turpmāk. Atsauksmes no skolēniem un pedagogiem – vislabākās, cik radoši pārdomāts, interesanti skatāms, klausāms un uztverams bijis šis pasākums.

Tomēr vienīgais tiešsaistes pasākums, kuru 2. semestrī noskatījās pilnīgu visi 1.–12. klašu kolektīvi, bija koncertlekcija “Imants Kalniņš. 80” (SIA “Dzīvā skaņa”), jo šogad 26. maijā visu paaudžu izcilais komponists Imants Kalniņš atzīmē savu skaisto, ievērojamo 80 gadu jubileju, un mums šķita būtiski, lai skolēni iepazītu Imanta Kalniņu kā personību un arī atpazītu viņa lielisko muzikālo devumu. Lielākā daļa skolēnu koncertlekciju noklausījās mūzikas stundā, jo, protams, vistuvāk šī tēma ir šai stundai, bet tā tikpat cieši ir saistīta gan ar vēsturi, mākslu un arī literatūru.

Sakām mīļu paldies akcijas finansētājiem un visiem pasākumu veidotājiem!