Jaunais mācību gads – kāds tu būsi?

Ir pagājusi silta un saulaina vasara, kas devusi lieliskas iespējas atrasties dabā, peldēties un sauļoties, sportot un aktīvi atpūsties. Ir uzņemts enerģijas lādiņš, kas būs ļoti nepieciešams turpmākajam darba cēlienam. Jā, šobrīd uzsākam mācības klātienē – nedaudz pārliecinātāki, nedaudz vairāk sagatavojušies, bet joprojām piesardzīgi.

Šajā mācību gadā mūsu skaits pieaudzis līdz 231 skolēnam. Pirmajā klasē mācības uzsāk 21 skolēns, 10. klasē – 15 skolēni. Aicinām ar sapratni pieņemt tos nosacījumus, kas šobrīd ierobežo, bet vienlaikus pasargā – izglītības iestādē koplietošanas telpās pārvietojamies ar maskām, tie, kas nav vakcinējušies, mācību stundās lieto sejas maskas (sejas maskas mācību stundās nelieto 1.–3. klašu skolēni), pa vienām kāpnēm dodamies augšup, pa otrām – lejup, pārvietojamies no viena kabineta uz otru, bez vajadzības nestaigājot pa skolu.
Izglītības iestāde ikdienā nodrošinās mācību procesu un interešu izglītības pulciņu aktivitātes. Lūgums skolēnu vecākiem, it sevišķi jaunākajās klasēs, pēc mācību stundām rast iespēju bērnus aizvest uz mājām, lai viņiem ilgstoši nebūtu jāuzturas skolā. Aicinājums ģimenēs izrunāt skolēnu iespējas no 12 gadu vecuma vakcinēties, lai ik nedēļas nebūtu jānodod siekalu testi. Ikdienā pastiprināti veiksim telpu vēdināšanu, rosināsim skolotājus izmantot iespēju nodarbības organizēt ārā, tādēļ aicinu ģērbties nedaudz siltāk nekā ikdienā un izvērtēt laika apstākļus. Iepriekšējā mācību gadā ļoti daudz kas bija atkarīgs no mums pašiem, no tā, kā sevi spējām mobilizēt darbam, no tā, kādas veidojās mūsu pašu prasmes mācīties, redzējām, cik liela nozīme kvalitatīvā mācību darbā ir datoriem un tehnoloģiju prasmei. Šīs ir iemaņas, kuras nākotnē noteikti jāsaglabā, jāpilnveido un jāturpina izmantot ikdienas klātienes mācību procesā. Mēdz teikt, ka grūtības norūda. Šoreiz tās attīstījušas mūsos kompetenču izglītībā balstītu pašvadītu mācīšanos.

Lai visiem veiksmīgs un jaunu apņemšanos piepildīts mācību gads! Lai spējam būt iecietīgi cits pret citu, lai esam atbalsts viens otram, un tad arī rezultāts sniegs gandarījumu!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis