Sadarbības stunda “Anna Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”

Lai mācību process būtu interesantāks un tiktu īstenota jaunā kompetenču pieeja mācību procesā (Skolas2030), 7. klasei 16. septembrī notika sadarbības stunda, kurā tika apvienoti trīs mācību priekšmeti – latviešu valoda, literatūra un sports.

Tā kā Annai Brigaderei 1. oktobrī apritēs 160 gadu jubileja, tad mācību stunda tika veltīta rakstniecei un viņas populārākajai lugai “Sprīdītis”. Sadarbības stundas nosaukums – “Anna Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”.

Lai viss godam noritētu, kopīgi sadarbojās pieci pedagogi – J. Linde, Z. Saulīte, Ē. E. Oto, K. Mačuka, M. Viduce-Ševele. Tika izveidotas piecas radošas darbnīcas, izdomātas sportiskas aktivitātes un pasūtīts labs laiks. Pirms aktīvas darbošanās skolēni tika sadalīti piecās komandās, saņemtas darba lapas, un ceļojums varēja sākties.

Meža darbnīcā bija jāatpazīst dažādi meža augi un tie jākrāso, tad ar virvju palīdzību jādodas no neliela kalniņa lejā. Vēja darbnīcā skolēni centās ar dvašas pūtieni pārvietot balonu, kā arī lugas tekstā, kurā Sprīdītis sarunājas ar Vēja māti, bija jāsaliek nepieciešamās pieturzīmes, atdalot tiešo runu. Ūdens darbnīcā bija jāuzmin ūdeņu nosaukumi, jāmin mīklas un jāprot staigāt pa ūdens akmeņiem. Velna darbnīcā jāpieveic velna tīkls un jāuzraksta vēstule Sprīdītim, izmantojot noteikta veida teikumus. Darbnīcā “Mājas” nācās salikt puzli, kurā attēlota kāda no lauku sētas ēkām, un jāveic paslēpto burtu aktivitāte, lai saliktu vārdu “mājas”.

Skolēni darbojās ar prieku, bija saliedēti un atzina, ka šādu sadarbības stundu vajadzētu vairāk. Arī mums, skolotājiem, prieks, ka viss izdevās, jo labākā dāvana ir bērnu smaidi, gandarījums un patiess azarts darboties.

Zinta Saulīte