Annai Brigaderei – 160

1. oktobrī rakstniecei Annai Brigaderei (1861–1933) apritēja 160 gadi. Viņas bērnība ir aizritējusi Tērvetē, ir strādājusi par skolotāju, arī žurnālisti, rakstījusi lugas, stāstus, tēlojumus, dzeju. Visvairāk pazīstama ar pasaku lugām – „Sprīdītis” un „Maija un Paija”, kas ir veidotas arī kā filmas. A. Brigaderes daiļrades virsotne ir triloģija „Dievs, daba, darbs”, „Skarbos vējos”, „Akmens sprostā”. Tās ir bērnības atmiņas, kurās mazā Annele iepazīst pasauli, brīnās par to, aug un veidojas. Savu bērnības dienu tēlojumu A. Brigadere uzraksta vēlu – rakstniecei jau ir vairāk nekā 60 gadu, taču lasītāju viņas atmiņas savaldzina ar skaistumu, valodas bagātību un zinātkārās Anneles tēlu. Annas Brigaderes paveiktais joprojām dzīvo – viņas pasaku lugās, īpaši iemīļojot Sprīdīša tēlu, kurš, lielīgs būdams, pamet mājas, lai vēlāk tajās atgrieztos un atzītu, ka visvislabāk ir mājās, kur vecmāmiņa, kur Lienīte un arī pamāte ar saviem bērniem. Rakstniecei ir izveidots muzejs „Sprīdīšos”, viņas lugas ir teātru repertuāros, arī Madlienas amatierteātris ir iestudējis A. Brigaderes lugas – kā pēdējo „Čaukstenes”, režisors Didzis Cauka.

Madlienas vidusskolā septembra mēnesi, kad Latvijā atzīmē Dzejas dienas, veltījām rakstniecei Annai Brigaderei un viņas populārākajam darbam – pasaku lugai „Sprīdītis”. Sākumskolas bērni iepazinās ar šo lugu, skatījās multiplikācijas un mākslas filmu, zīmēja, veidoja kolāžas. Pamatskolēni rakstīja dzeju, par pamatu ņemot tematiku, kas saistīta ar A. Brigaderes „Sprīdīti”, piemēram – ko man nozīmē mājas, kas ir laime, labais un ļaunais dzejā, pretstati. 7. klases skolēni pētīja savas mājas, noskaidrojot tās vēsturi, kādi cilvēki tajās ir dzīvojuši, ar ko mājas ir īpašas, zīmēja, fotografēja. 7. klasei notika arī sadarbības stunda (literatūra, latviešu valoda, sports) – „Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”, kur piecās radošās darbnīcās varēja iejusties Sprīdīša izzinošajā ceļojumā un pie katras pieturvietas tika veiktas fiziskas aktivitātes. Dažas klases iestudēja arī lugas „Sprīdītis” fragmentus, kurus pārējie skolēni var noskatīties video versijā.

Vidusskolēni veica nelielus pētnieciskus darbus – iepazina un analizēja A. Brigaderes bērnības tēlojumus no „Dievs, daba, darbs” un radīja savu atmiņu stāstu, iestudēja lugas „Sprīdītis” fragmentus un veidoja izzinošas prezentācijas par rakstnieces dzīvi, personību un atstāto mantojumu. Tā kā valstī ir jāievēro ar Covid-19 saistītie drošības pasākumi, tad katra klase darbojās atsevišķi – paveikto rādot nelielās izstādēs vai kā video uzvedumu.

Zinta Saulīte