Vērtīga pieredze Helsinkos

No 11. līdz 17. oktobrim Helsinkos notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) ,,Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu sektora KA121 projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000006778 ietvaros apmācības ,,Motivēti vērsta mācīšanās visiem”, kurās piedalījās skolotāji no Turcijas, Kipras, Spānijas un Latvijas. Madlienas vidusskolu un Latviju šajā nedēļā pārstāvēja skolotājas Justīne Linde un Anna Stauža. Nedēļas garumā tika pārrunāti dažādi aktuāli temati, piemēram, kā klases vadība, līderība, bulings, efektīvas interaktīvās metodes un aplikācijas, kas atvieglo klases vadību, bet ir tikpat efektīvas.

Pirmo dienu aizvadījām, ,,laužot ledu” starp kursu dalībniekiem. Katrs ieradāmies ar savu mentalitāti, raksturu un kultūras mantojumu. Grupas vadītāja organizētās aktivitātes veiksmīgi saliedēja kolektīvu, lai turpmākās nedēļas darbs būtu produktīvs. Pēc tam pārrunājām veiksmīgas klases vadības metodes, kā labāk motivēt, iedvesmot un disciplinēt klases kolektīvu mācību procesam. Paralēli temata izklāstam mūs iepazīstināja ar jaunākajām aplikācijām, kuras atvieglo atgriezeniskās saites iegūšanu skolotājam, taču padara interesantāku un efektīvāku stundas gaitu skolēnam.

Trešdienā mums katram bija tas gods prezentēt savu skolu. Stāsti bija bezgala dažādi, dalībnieki bija sagatavojuši aizraujošus video un foto prezentācijas. Todien guvām daudz iespaidu un secinājumu par izglītības sistēmu pasaulē. Bija iespēja salīdzināt un izvērtēt Latvijas izglītības tendences ar citām valstīm. Pēcpusdienā sekoja ilgi gaidītā vizīte uz vienu no Helsinku pamatskolām. Tā bija vērtīga pieredze – ieskatīties Somijas veiksmīgās izglītības sistēmas aizkulisēs.

Protams, neizpalika arī visiem aktuālais temats – bulings, tā pazīmes, dažādie veidi un metodes, kā iedrošināt skolēnus stāties tam pretī. Tika izspēlētas dažādas skolēnu apcelšanas situācijas skolā, piedāvāti to risināšanas varianti, skolotāji sagrupējās vairākās stacijās un pamatoja savu izvēlēto risinājumu.

Nedēļas izskaņā praktiski lietojām un strādājām ar nesen apgūtajām aplikācijām, devām atgriezenisko saiti grupas vadītājam par kursu saturu, atmosfēru un organizāciju, kā arī saņēmām sertifikātus.

Šī bija neaizmirstama pieredze gan profesionāli, gan emocionāli. Nodibinājām kontaktus ar citu skolu pārstāvjiem, apmainījāmies ar suvenīriem, nacionālajiem saldumiem, viedokļiem un pieredzi. Šajā nedēļā gūtie iespaidi vēl ilgi mūs iedvesmos aktīvam un radošam darbam. Paldies skolotājai Ligitai Ridūzei, kas ir projekta iniciatore un mūs iedrošināja doties pretī nezināmajam!

Justīne Linde