Pateicība skolēnu ģimenēm

I semestra noslēgumā 20 sekmēs veiksmīgāko skolēnu ģimenes saņem skolas direktora pateicības par rūpēm, gādību un atbalstu jaunā cilvēka audzināšanā.

Šajā semestrī izcili mācību sasniegumi ir Līgai Irbītei, Paulai Trencei, Justīnei Mūrniecei, Rinaldam Gradovskim, Denīzei Norai Dzenei, Terēzai Elzai Ronei, Paulai Dūrītei, Patrīcijai Annai Ronei, Evelīnai Irbītei, Martai Ramonai Graudiņai, Heidijai Rimšai, Ievai Kleinbergai, Sanijai Torbejevai, Dāvim Saimonam Jākobsonam, Raienam Perfiševam, Sandijai Liepai, Marijai Uļjanei, Martai Kļaviņai, Karīnai Zelčai un Letīcijai Elizabetei Ekkertei.