Nemainīgās Ziemassvētku tradīcijas Madlienas vidusskolā

Jau otro mācību gadu pēc kārtas Ziemassvētki Madlienas vidusskolā netiek svinēti kā agrāk – ar lielo Ziemassvētku uzvedumu klātienē skolas aktu zālē kopā ar pedagogiem, viesiem un skolēnu vecākiem. Šogad divpadsmitajiem draudzīgi kopā ar citām klasēm izdevās atrast lielisku alternatīvu svētku uzvedumam – veidot to kā video pasākumu. Tomēr atsevišķas Ziemassvētku tradīcijas mūsu skolā ir palikušas joprojām nemainīgas – kā skolas telpu rotāšana. Katrs klases kolektīvs bija atbildīgs par savas klases un vēl kādas telpas vai gaiteņa izdekorēšanu. Šogad kopīgi izvēlējāmies tēmu „Baltais eņģelis”. Radoši un sekmīgi darbojās gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēni kopā ar saviem audzinātājiem. Skolas dekorēšanā iesaistījās arī floristikas un mājturības pulciņu skolēni ar skolotājām Mārīti Šteinbergu un Ilzi Smilškalni. Paldies skolas tehniskajiem vīriem – Valdim Kušniram, Gunāram Brencēnam un Normundam Niedrītim, kuri katru gadu rūpējas par lielo un skaisto svētku egli skolas pagalmā. Šogad vēl papildus tika sarūpētas arī elektriskās sveču gaismiņas skolas logos.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Madlienas vidusskolā notika piparkūku cepšana. To veica gandrīz visu klašu kolektīvi. Tā lieliskā smarža, kura pārņēma skolu decembra mēnesī, bija tik brīnišķīga un kārdinoša! Liels paldies mājturības skolotājai Ilzei Smilškalnei par atsaucību un palīdzēšanu gardumu tapšanā!

Nu jau daudzu gadu garumā lielisku prieku rada Ziemassvētku apdāvināšana ar skaistām un rūpīgi noadītām vilnas zeķītēm, kuras saņem lielākā daļa mūsu skolēnu un kuras sagādā Ziemassvētku vecītis Harijs no Somijas. Zeķītes bija dažādu lielumu, krāsu, raibas un vienkrāsainas, katrs pārītis atšķirīgs, bet visas izstaroja cilvēka labestīgu roku un sirds siltumu. Skolēni, uzvilkdami kājās zeķītes, pateicībā veidoja foto uzņēmumus, kuri apliecināja mūsu paldies un lielo prieku par vērtīgajām dāvanām. Zeķītes gan netika visiem, bet saldumi un Ziemassvētku vecīša svētku video sveiciens nonāca līdz katram skolēnam.

Mācību semestra pēdējā dienā – 21. decembrī – skolēni saņēma ne tikai krāsainās zeķītes, bet arī savās klasēs ar lielu interesi noskatījās kopīgi radīto Ziemassvētku video uzvedumu „Viens pats skolā”, kā arī skatījās svētku koncertu „Ziemassvētku pasaka”, kuru nodrošināja SIA „Framest Music” un  iniciatīva „Latvijas skolas soma”. Svētku dienas izskaņā bagātīgas Ziemassvētku saldumu paciņas saņēma ikviens mūsu skolas skolēns. Lai sirsnība, labestība un mīlestība pavada mūs jaunajā 2022. gadā!

Maruta Viduce-Ševele